ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์,สร้างแบรนด์,เรียน Branding,ที่ปรึกษาธุรกิจ SME,ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

อะไรคือความหมายของคำว่า Brand identity

BLOG

29/1 Piyaplace BLDG.
Lungsuan, Pathumwan Bangkok 10330

Phone: 
+66 86 710 5020

OUR OFFICE

การสร้างตัวตนของแบรนด์คุณเพื่อผลลัพธ์ธุรกิจ 

 

1. ค้นหา DNA ของแบรนด์ จากจุดเด่นของสินค้าหรือบริการคุณ

    การค้นหาจุดเด่นของสินค้าหรือบริการ มี 3 แนวทาง คือ สินค้าเรามีอะไรที่เหนือกว่าคู่แข่ง สินค้าของเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องไหน โดยที่คนอื่นลอกเลียนแบบได้ยาก และสินค้าของเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไร

  

2. รู้จักลูกค้า และคู่แข่งของเรา การที่เราจะสามารถเข้าใจลูกค้าหรือคู่แข่งของเราได้อย่างดี

   เราสามารถนำ 3 circles analysis หรือการวิเคราะห์หาจุดเด่นด้วยวง 3 วง ก็สามารถที่จะทำให้เราเข้าใจลูกค้าเราได้ดีขึ้น และมองคู่แข่งได้อย่างถูกต้องอีกด้วย สามารถอ่านเรื่อง 3 circles analysis ได้ที่ "เข้าใจความหมายของ 3 circles analysis หรือ วงกลม 3 วง"

   สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงในการทำความเข้าใจลูกค้าของเรานั่นคือ การแกะ Profile ของลูกค้าโดย มีหัวข้อ ก็คือ อายุ

สถานที่อยู่อาศัย รายได้ พฤติกรรมที่เขามีความสนใจ ตั้งแต่ ชอบกิน ชอบไปเที่ยว หรือชอบใช้แบรนด์อะไรอยู่

โดยเราสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาทำการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบถึงแบรนด์เราได้ชัดเจนขึ้น

  

3. Positioning ตำแหน่งของแบรนด์ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

   การทำ Positioning ของแบรนด์เรา ต้องทำตารางเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะต่างๆ อย่างชัดเจน

ตั้งแต่ ราคา ส่วนผสมสินค้า สถานที่ผลิต ประสิทธิภาพการใช้งาน ความสะดวก หรือข้อมูลด้านอื่นๆ ในเชิงเทคนิค

จะทำให้เราสามารถกำหนดจุดแตกต่างได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการทำ Positioning นั้น อาจจะต้องเข้าใจเรื่องหลักการวิเคราะห์ ของแบรนด์ และการตลาด ตั้งแต่ การรู้จัก Persona การใช้เครื่องมือ SWOT และ 5 Forces Model เป็นเครื่องมือ ประกอบการสร้าง Personality หรือการกำหนด บุคลิกของแบรนด์

 

4. การกำหนดบุคลิกของแบรนด์ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Brand archetype

    จะทำให้แบรนด์เริ่มมีชีวิตที่คล้ายคน มีความรู้สึก มีอารมณ์ มีการพูดคุยในแบบมนุษย์

สามารถเลือกสิ่งที่แบรนด์เป็น และแบรนด์ไม่เป็น ซึ่งนั่นจะทำให้ การเป็นแบรนด์ที่แตกต่าง เริ่มมีความหมายกับลูกค้า

ด้วยการเข้าใจเรื่อง "Personality 12 ประเภท คือ อะไร" สามารถทำแบบทดสอบเพื่อหา Brand personality ได้ที่

https://www.brandingdiytest.com/brand-test

 

5. การออกแบบ Moodtone การกำหนดอารมณ์ของแบรนด์ผ่าน Mood Board

   การสร้างอารมณ์ความรู้สึกผ่านการกำหนด ภาพ สัญญลักษณ์ สี ตัวหนังสือ และเครื่องหมาย หรือแพทเทิร์นต่างๆ เป็นการแทนค่าของอารมณ์ เพื่อสร้างการจดจำลงไปในสมองของกลุ่มเป้าหมาย โดยเราสามารถนำเอาทฤษฎี การออกแบบ หรือ "Color Design หรือ Graphic Design"  เข้ามาเป็นพื้นฐานเพื่อทำให้ Mood board นั้นมีความน่าสนใจและสวยงาม ดึงดูดความประทับใจได้ดียิ่งขึ้น และเรื่องของ CI Design สิ่งที่คุณจะมองข้ามไปไม่ได้ ที่จะเป็น Element ที่สำคัญ

ถ้าคุณอยากเข้าใจความหมายของการสร้างตัวตนของ Brand สามารถปรึกษาเราได้ที่ extrasunday.co.th

 

Copy right © 2020 extrasunday.co.th. All Right Reserved.​

สร้างผลลัพธ์ธุรกิจด้วยแบรนด์และการตลาดดิจิตอล​

กดตรงนี้เพื่อดูเบอร์โทร

กดตรงนี้เพื่อดูอีเมล

Call us Now!