ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์,สร้างแบรนด์,เรียน Branding,ที่ปรึกษาธุรกิจ SME,ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

DEFINE “CHANGE”

DEFINE “CHANGE”

BLOG

I just watching business game TV program.

The show invited 2 owners of jewellery, a color lucky stoned.

This business sell believe by storytelling and fashion design. They claimed.

These guys look enthusiastic working and well get along.

I don’t remember the keys of them business.

Contrary I was hit that one man who told the day which was decide him change his life,

From employee to entrepreneur at that moment he had only left 15 baht in pocket and got stuck.

He met a woman and became a partner and while she was unemployed and no money.

That was a good match business partner like they were.

As result they can earn money 1.5 ML baht per a month,consistently.

A kind like Cinderella story!.

They taught me one thing.

A man, founder, he need change from zero to hundreds.

He must get in trouble like dead or alive and he would do something to change.

In that moment when someone has to fight for alive you will do everything to get this thing and that’s what I am try to saying.

Reminds me some word “Burn a bridge”.

If you being just fine and you might need up high but you’re not something to push as much as could and that’s hard climb to Everest.

Find something inside to break through and bring you to succeed.

Something important to bring you like dead or alive and keep it along.

Hope you will found it.

29/1 Piyaplace BLDG.
Lungsuan, Pathumwan Bangkok 10330

Phone: 
+66 86 710 5020

OUR OFFICE

กดตรงนี้เพื่อดูอีเมล

กดตรงนี้เพื่อดูเบอร์โทร

สร้างผลลัพธ์ธุรกิจด้วยแบรนด์และการตลาดดิจิตอล​

Copy right © 2020 extrasunday.co.th. All Right Reserved.​

Call us Now!