top of page

บทความทั้งหมด

บทความเกี่ยวการตลาดและเทคนิคต่างๆในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ

5 เทคนิค Prompt ที่คุณต้องรู้ในการใช้ AI เขียนคำโฆษณาออนไลน์

5 เทคนิค Prompt ที่คุณต้องรู้ในการใช้ AI เขียนคำโฆษณาออนไลน์

พบกับ 5 เทคนิค prompt สำคัญในการใช้ AI เขียนคำโฆษณาออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าสนใจของโฆษณา ไม่ว่าคุณจะใช้ ChatGPT, Gemini หรือ Copilot ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นในปี 2024 นี้

bottom of page