ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์,สร้างแบรนด์,เรียน Branding,ที่ปรึกษาธุรกิจ SME,ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

วางแผนขาย ง่ายๆ ได้ผล​

BLOG

กำหนดเป้าหมาย

หาเป้าสำหรับแผนขายก่อน ว่าอยากรู้อะไร และแผนไม่จำเป็นต้องเพื่อกำไรเสมอไป  เช่น ทดสอบสินค้าใหม่, หาความต้องการลูกค้า หรือลองตลาดใหม่

 

รวบรวมแผนที่จำเป็น 

คาดการณ์แผนขาย มากกว่า 1-2 แผน และเตรียมทดลอง ในทิศทางที่ต่างกัน เช่น สินค้าตัวเดียวกัน ทดลองต่างกลุ่มลูกค้า หรือปล่อยแคมเปญในช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อดูความผลตอบรับ

 

จัดลำดับการดำเนินการ 

เตรียมการสำหรับแผนขายของคุณ​ อะไรที่จำเป็นบ้าง กลยุทธ์ที่จะใช้ ในแต่ละแผนขาย เพื่อไม่ให้ติดขัด  เช่น ภาพโปรโมท ราคาขาย ช่องทางขายที่ต้องการทดลอง

 

ทำเลย !

ทำตามแผนที่เตรียมไว้ หากแผนแรกไม่เวิร์ค ควรเริ่มแผนขายที่ 2 ทันที เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา หรือบางแผนขายคุณอาจทำได้พร้อมๆ กัน นี่เป็นเหตุผลที่คุณต้องเตรียมไว้หลายแผน

 

วัดผลที่ได้

วัดผลที่ได้ ของแต่ละแผนที่คุณทำไป ดูผลจากเป้าหมายครั้งแรกที่คุณต้องการ เก็บส่วนที่ดี และไมเ่วิร์คออกจากกัน 

 

ปรับใช้อีกครั้ง

นำผลที่คุณได้ มาต่อยอด และวิเคราะห์ สำหรับแผนการขายครั้งถัดไป นำจุดที่ดีมาสานต่อจนได้ผลลัพธ์ทั้งการตลาด และการขายที่น่าพอใจ 

 

 

Tips 

หัวใจหลักของการขายที่ดี คือการออกแบบการสื่อสารที่ดี เริ่มต้นจากตัวตนที่ชัดเจน และสื่อสารคุณค่าของแบรนด์ ไปยังลูกค้า ได้อย่างสม่ำเสมอ

 

Reference : https://www.marketing91.com/sales-planning-process/

 

29/1 Piyaplace BLDG.
Lungsuan, Pathumwan Bangkok 10330

Phone: 
+66 86 710 5020

OUR OFFICE

กดตรงนี้เพื่อดูอีเมล

กดตรงนี้เพื่อดูเบอร์โทร

สร้างผลลัพธ์ธุรกิจด้วยแบรนด์และการตลาดดิจิตอล​

Copy right © 2020 extrasunday.co.th. All Right Reserved.​

Call us Now!