ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์,สร้างแบรนด์,เรียน Branding,ที่ปรึกษาธุรกิจ SME,ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดทำได้อย่างไร ?

 

BLOG

29/1 Piyaplace BLDG.
Lungsuan, Pathumwan Bangkok 10330

Phone: 
+66 86 710 5020

OUR OFFICE

     ต้องยอมรับว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากการสร้างแบรนด์แล้ว การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและเข้าถึงประสบการณ์ของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ก็เป็นสิ่งสำคัญมาก คุณจำเป็นต้องวางแผน และกำหนดวิธีที่คุณจะทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของคุณเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น แล้วการทำกลยุทธ์การตลาดที่ดีควรเป็นแบบไหนหล่ะ มาดูกัน

 

   - กลยุทธ์การตลาดของคุณจะขึ้นอยู่กับว่า คุณต้องการให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปในทิศทางไหน ซึ่งความต้องการนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวมของคุณ

 

   - ตั้งจุดมุ่งหมายในธุรกิจของคุณ โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวของคุณได้ เช่น   กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย

       การนำลูกค้าใหม่เข้ามา หรือดึงดูดลูกค้าที่มีอยู่ให้ซื้อเพิ่มมากขึ้น

       ปรับปรุงความภักดีของลูกค้า และทำให้ลูกค้ารู้สึกมีคุณค่ามากขึ้น

       แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

       เปิดตัวแคมเปญโฆษณา และประชาสัมพันธ์

       สร้างแบรนด์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น

       นำเสนอข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับลูกค้าปัจจุบัน

       สร้างการตลาดแบบ Word of Mouth หรือ ปากต่อปาก เพื่อ ชักชวนโน้มน้าวใจให้คนซื้อสินค้า

 

    - ควรทำให้ขั้นตอนทุกอย่างเข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้จริงและมีแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจน

    - เตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะปรับกลยุทธ์การตลาดของคุณให้เหมาะสมตามความจำเป็นหรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลง หรือความยืดหยุ่นนั้นจะสามารถช่วยทำให้คุณก้าวไปข้างหน้า และพร้อมที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้ในอนาคต

 

นอกจากนั้นวิธีการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ดีมากขึ้นนั้นสามารถทำได้โดยเริ่มทำไปทีละขั้นตอน ดังนี้

 

1. เริ่มจากการสำรวจ คุณจำเป็นต้องดำเนินการวิเคราะห์รายละเอียดของทั้ง 3 ส่วนหลักนี้

   คือ 1.1 วิเคราะห์ตลาด ขนาดของตลาดของคุณมีการเติบโตเร็วมากแค่ไหน และวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

        1.2 วิเคราะห์คู่แข่ง การวิเคราะห์การแข่งขันว่าใครคือคู่แข่งขันของเรา ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเดียวกัน และต้องรู้จุดอ่อนจุดแข็งของคู่แข่งขันนั้นด้วย)

        1.3 วิเคราะห์บริษัท การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อเราว่าองค์กรต้องผลิตอะไรทีเรามีความถนัด และต้องทราบว่าเราต้องมีความรู้ความสามารถ หรือทักษะด้านไหนที่องค์กรจำเป็นต้องมี เพื่อสนองตอบความต้องการลูกค้า

 

2. ลูกค้า คุณต้องระบุเป้าหมายลูกค้าของคุณโดยใช้ข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการสำรวจข้างต้นมาใช้ หรือนอกจากนั้นคุณสามารถสำรวจรายละเอียดเพิ่มเติมของลูกค้าได้ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น กลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เนื่องจากความต้องการที่แท้จริงนั้นจะแตกต่างกัน ทำให้คุณใช้วิธีในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

 

3. สินค้า คุณจำเป็นต้องตรวจสอบสินค้าและบริการของคุณว่าสินค้าเหล่านั้นมีความโดดเด่น หรือมีจุดที่สร้างความแตกต่างอย่างไร  พร้อมทั้งให้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า และอาจใช้ Unique Selling Point หรือจุดขายมาทำให้สินค้าและบริการของคุณสามารถมีโอกาสเอาชนะหรือแย่งความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้

 

4. การสื่อสาร การสื่อสารการตลาดที่ดีนั้นจะช่วยให้คุณ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายตามที่คุณต้องการสื่อออกไปให้มากที่สุด โดยการสื่อสารทางการตลาดสามารถทำได้ด้วยการใช้คำพูด หรือรูปภาพ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้บริโภค พร้อมกระตุ้นการขายให้เพิ่มมากขึ้น

 

5. การใช้กลยุทธ์แบบ4P มาใช้ให้เป็นประโยชน์ กล่าวคือนำส่วนผสมหลักทางการตลาด ที่ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการวางจำหน่ายและโปรโมชั่น มาทำให้สอดคล้องกันเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าในธุรกิจของคุณได้นั่นเอง

 

จาก 5 ข้อข้างต้น คุณคงจะเห็นภาพการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดมากขึ้น ลองนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณ เมื่อทำได้แล้วคุณจะยังสามารถกำหนดเป้าหมายการทำการตลาดในธุรกิจของคุณในอีก 10 ปีข้างหน้าอีกด้วย

 

Reference :http://www.smarta.com/advice/sales-and-marketing/advertising-and-marketing/how-to-develop-a-marketing-strategy/

 

 

Copy right © 2020 extrasunday.co.th. All Right Reserved.​

สร้างผลลัพธ์ธุรกิจด้วยแบรนด์และการตลาดดิจิตอล​

กดตรงนี้เพื่อดูเบอร์โทร

กดตรงนี้เพื่อดูอีเมล

Call us Now!