ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์,สร้างแบรนด์,เรียน Branding,ที่ปรึกษาธุรกิจ SME,ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

จริยธรรมแบรนด์ ยิ่งดัง ยิ่งต้องมี​

BLOG

29/1 Piyaplace BLDG.
Lungsuan, Pathumwan Bangkok 10330

Phone: 
+66 86 710 5020

OUR OFFICE

ผู้บริโภคในปัจจุบันคิดรอบด้านมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ราคาและคุณภาพเท่านั้น แต่จริยธรรมของแบรนด์ก็มีผลในการตัดสินใจ และผู้บริโภคก็ยอมจ่ายในราคาที่สูงกว่าเพื่อให้แบรนด์นั้นคงซึ่งจริยธรรมนั้นไว้ เพราะการมีอยู่ของแบรนด์ สร้างผลกระทบต่อโลก สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้บริโภคจึงคาดหวังให้แบรนด์มีความรับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้ด้วย เรามาดูกันว่า การทำแบรนด์แบบมีจริยธรรมหรือ Brand Ethics นั้น ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

 

มนุษย์

สวัสดิภาพของแรงงานทั้งสายพานการผลิตเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างเช่น แบรนด์ Coca Cola (เจ้าของตำแหน่งมูลค่าแบรนด์สูงสุดหลายปีติดกัน) จะเลือกใช้ Supplier ที่มีมาตรฐานด้านแรงงานเท่านั้น ห้ามใช้แรงงานเด็ก และต้องมีสหภาพ รวมถึงค่าแรงที่เหมาะสม การมีมาตรฐานทางจริยธรรมของ Coca Cola นี้ทำให้โรงงานในประเทศจีนต้องปรับเปลี่ยนตัวเองหากต้องการเป็น Supplier 

ยิ่งไปกว่านั้น Coca Cola ยังมีมูลนิธิเพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตของประชาชนในประเทศโลกที่สามอีกด้วย ไม่แปลกใจเลยที่ผู้บริโภคมี Brand Loyalty ต่อ Coca Cola สูงมาก

 

สิ่งแวดล้อม

ภัยสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ผู้บริโภคและนักลงทุนคำนึงถึงทรัพยากรที่แบรนด์นำมาใช้ และแหล่งที่นำไปทิ้ง พลังงานสะอาด การปล่อยสารเคมี และก๊าซเรือนกระจกของแบรนด์นั้นๆ ที่เห็นได้ชัดก็เช่นแบรนด์จีนอย่าง Xiaomi Oppo และ Vivo ที่ถึงแม้ว่าสินค้าจะดี เทคโนโลยีล้ำแค่ไหน ก็ไม่ชนะใจคนยุโรป เพราะเป็นแบรนด์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขนาดที่ว่า Greenpeace โจมตี 3 แบรนด์นี้ว่าเป็นแบรนด์โทรศัพท์ที่ทำร้ายโลกมากที่สุด

 

สัตว์โลก

การใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น ขน หนัง รวมไปถึงการใช้สัตว์ในการทดลอง เป็นเรื่อง “เชย” และ “ป่าเถื่อน” ในยุคนี้ ผู้บริโภครุ่นใหม่ โดยเฉพาะในอเมริกาและยุโรป ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก จะสังเกตุได้ว่าแบรนด์ (โดยเฉพาะแบรนด์เครื่องสำอาง เสื้อผ้า และกระเป๋า) ที่สามารถ Disrupt ตลาดได้คือแบรนด์ที่มีจุดยืนว่าเป็น Cruelty-Free เช่น E.L.F, AVEDA, Bath & Bodyworks, Tom’s

 

 

 

ที่มา https://goodonyou.eco/how-we-rate/ https://www.businessinsider.com/china-smartphone-manufacturers-xiaomi-oppo-and-vivo-are-bad-for-the-environment-2017-10 

 

 

 

 

 

Copy right © 2020 extrasunday.co.th. All Right Reserved.​

สร้างผลลัพธ์ธุรกิจด้วยแบรนด์และการตลาดดิจิตอล​

กดตรงนี้เพื่อดูเบอร์โทร

กดตรงนี้เพื่อดูอีเมล

Call us Now!