ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์,สร้างแบรนด์,เรียน Branding,ที่ปรึกษาธุรกิจ SME,ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

5 วิธีสร้างแบรนด์ให้สำเร็จอีก ปีข้างหน้า

5 วิธีสร้างแบรนด์ให้สำเร็จอีก 5  ปีข้างหน้า​

BLOG

กู(ME) >> สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าแบรนด์ของเราคืออะไร จุดยืนอยู่ที่ไหน ตัวตนเป็นอย่างไร กำหนด Vission  Mission เพื่อนำสิ่งต่างๆ เรานี้มาเป็น CI (Corporate Identity) ในการกำหนดแนวทางภาพลักษณ์ของแบรนด์

 

เขา(YOU) >> ในเมื่อคิดจะสร้างแบรนด์แล้ว เพื่อให้แบรนด์เติบโตอย่างยั่งยืน ต้องวิเคราะห์ด้วยว่า เราทำอะไร กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ช่องทางการวางสินค้าที่ไหน คู่แข่งเป็นอย่างไรและทำอย่างไร โอกาสในการเติบโตทางการตลาดเป็นเช่นไร  เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

 

แนวคิดโดนต้องมา (Worrior) >> หัวใจหลักของแนวคิด เมื่อเราทำการวางแผนการตลาด เมื่อรู้จักตัวแบรนด์ของเราเป็นที่เรียกร้อยแล้วจะทำให้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่าแนวทางของเราเป็นอย่างไร ควรรับมือกับการวางกลยุทธ์อย่างไร ด้วยวิธีใด ซึ่งเมื่อได้วางคร่าวๆ แล้ว ต้องสำรวจข้อมูลว่าสิ่งที่เราคิด สิ่งที่กลุ่มเป้าหมายรู้จักนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือต่างกันอย่างไร เพื่อแผนของเราเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

งานดี (Consistency Work)>> เมื่อได้ผลมวลภาพรวมจากการค้นคว้า หาแนวทางปฎิบัติแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ละเลยไม่ได้นั่นคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มเป้าหมายมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรานั้นสามารถทำได้อย่างที่เราได้ตั้งไว้นั่นเอง

 

ช่องทาง (Ecosystem)  >> ช่วยให้แบรนด์มีพลัง การขับเคลื่อนด้วยการรู้จักใช้ Social Media และสื่อออนไลน์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเปิดรับการก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อะไรๆ ก็ดิจิทัล ซึ่งหากเลือกใช้อย่างถูกหลักและถูกวิธีนั้น จะช่วยทำให้ลดต้นทุนการซื้อสื่อไปได้มากทีเดียว ซึ่งการรู้จักและตามทันกระแสดิจิทัลนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้สื่อ social media เรียนรู้การเลือกกลุ่มเป้าหมายในการซื้อสื่อ วางแผนจาก facebook management รวมไปถึงการ analytic ข้อมูล นอกจากนี้การซื้อสื่อกับ Google (GDN) ก็ช่วยได้มากทำให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อีกด้วย และยังมีช่องทางอื่นๆ อีกมากที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากการเข้าสู่การตลาดในแบบดิจิทัล เพราะเศรษฐกิจเติบโต โลกได้ขยายกว้างการเปิดรับด้านเทคโนโลยีสร้างรายได้และยังทำให้แบรนด์ต่างๆ เติบโตได้อย่างมั่นคง   นอกจากนี้ยังทำให้แบรนด์มีความทันสมัย และเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ดีทีเดียว 

29/1 Piyaplace BLDG.
Lungsuan, Pathumwan Bangkok 10330

Phone: 
+66 86 710 5020

OUR OFFICE

Copy right © 2020 extrasunday.co.th. All Right Reserved.​

สร้างผลลัพธ์ธุรกิจด้วยแบรนด์และการตลาดดิจิตอล​

กดตรงนี้เพื่อดูเบอร์โทร

กดตรงนี้เพื่อดูอีเมล

Call us Now!