ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์,สร้างแบรนด์,เรียน Branding,ที่ปรึกษาธุรกิจ SME,ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

6 ข้อ ที่เป็นแนวทางทำให้แบรนด์สร้างลูกค้าได้ง่ายขึ้น​

BLOG

29/1 Piyaplace BLDG.
Lungsuan, Pathumwan Bangkok 10330

Phone: 
+66 86 710 5020

OUR OFFICE

#Sensory ความหมายก็คือ ประสาทสัมผัสนั่นเอง
แต่ในความเป็น #brandingDIYsensory เรามี 6 ประสาทสัมผัสเลย คือ 1. การเห็น 2.ได้ยิน 3.การได้กลิ่น 4.การได้ชิม
5.การสัมผัส 6.การรู้สึกด้วยจิตวิญญาณ (ไม่ใช่เจนญาณทิพย์นะะะ)

เพราะยิ่งเราเร้าให้คนสัมผัสแบรนด์ของเราได้มากกี่สัมผัส ก็จะยิ่งทำให้คนสามารถเป็นสาวกและรักในแบรนด์ของเราได้เร็ว
และนานยิ่งขึ้น นี่คือ 6 ข้อ ที่เป็นแนวทางทำให้แบรนด์สร้างลูกค้าได้ง่ายขึ้น​

Copy right © 2020 extrasunday.co.th. All Right Reserved.​

สร้างผลลัพธ์ธุรกิจด้วยแบรนด์และการตลาดดิจิตอล​

กดตรงนี้เพื่อดูเบอร์โทร

กดตรงนี้เพื่อดูอีเมล

Call us Now!