สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

5 เทคนิคการสร้างคุณค่าของ Brand

5 เทคนิคการสร้างคุณค่าของ Brand

# #การสร้างBrandvalue
หลายคนเคยได้ยินคำนี้ แต่ความเข้าใจเรื่องของ Brand value ยังมีมุมให้ Brand คุณสามารถเดินทางไปสู่คุณค่าที่สำคัญได้จริงๆ ก็คือ
.
การหาความหมายแบรนด์ที่ให้เราเข้าใจง่ายก็คือ สิ่งที่คนจำเรา รู้สึกต่อเรา
ดังนั้น สิ่งที่เป็น ปัจจัยสำคัญ ก็คือ ผู้รับสาร (recipient) ว่าผู้รับนั้น
เกิด ประสาทสัมผัสการรับรู้อย่างไร ได้รับสาร Value ที่ตรงกับสิ่งที่เป็น
.
Value ที่แท้จริง​ ซึ่งในที่นี้ ควรจะเป็น Authentic value
.
value ต้องเป็นคุณค่าที่เกิดจากตัวตนของ Brand อย่างแท้จริง
เช่น สมศักดิ์ ต้องการทำ Personal brand เขามีความสามารถและมี passion หลายอย่างมากมาย เป็นทั้งนักสะสมจักรยาน เป็นทั้งนักปั่น แต่สิ่งที่สมศักดิ์มีและเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เขาทำอยู่ก็คือ อาหารคลีน ดังนั้น คุณค่า ของสมศักดิ์ต่อ ต่อทั้ง Brand สินค้าและ แบรนด์บุคคลจะต้องหาให้เจอ สมมุตว่า สมศักดิ์เขาสามารถ ขี่จักรยานไปเชียงใหม่ได้ในเวลาเพียง 6 ชั่วโมง (อันนี้เว่อร์ๆไว้จะได้เข้าใจง่ายๆ)
คุณค่าที่เมื่อ ประเมินของสมศักดิ์ ก็คือ ความแข็งแรง และ ทักษะอันล้ำเลิศ รวมถึงการดูแลร่างกายที่มาจากการกินอาหาร (ว่าอย่างนั้น)
แต่ถ้าเกิด การแสดงคุณค่าด้วยการเร่งปฏิกิริยา(communication) ของแบรนด์สมศักดิ์ ใช้วิธี ถ่ายรูป ที่บังเอิญ สมศักดิ์ ดันไปเน้นรูปจักรยานคันละสองแสน สีสวยงามอร่ามตามากไปหน่อย (เพราะสมศักดิ์ก็เป็นนักสะสมจักรยาน) โดย Touchpoint ที่ตั้งใจนั้นผิดพลาด และไม่ได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่แรก
ผู้รับสารก็จะเกิดความผิดพลาด ใน Authentic value อย่างที่ตั้งใจไว้
ทำให้ Value เกิดความคลาดเคลื่อน และยิ่ง ความถี่ในการรับสารของเรื่องความแพง
ของจักรยาน เกิดขึ้นมากเท่าไหร่
ความไม่ชัดเจนและบิดเพี้ยนของ Brand value ก็จะยิ่งเกิดมากเท่านั้น ดังนั้น ตัวเร่งปฏิกริยา หรือที่เรียกว่า communication เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจ ผ่าน Sensory ทั้งหลาย จึงมีสองส่วนที่ต้องให้ไม่พลาด โดยเฉพาะ Touchpoint ไหนที่ต้องการให้เกิดการรับรู้ ต้องเชคให้ถูกต้อง แม่นยำ
.
.
เหล่านักสร้างแบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องทำแบรนด์เอง ต้องละเอียดถี่ถ้วนต่อการ มองหา Authentic value ให้ชัดเจน และจะต้อง เข้าใจ การทำ Communication ที่ตรงกับ Authentic value นั้นๆอีกด้วย
.
ดังนั้น การรับรู้ของ ผู้รับจึงมีนัยยะสำคัญยิ่ง และผู้สร้างแบรนด์ต้องเข้าใจเรื่อง Sensory ให้ดีเพื่อการเร่งเร้าต่อความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์ได้อย่างถูกต้อง
.
==========================
สนใจเพื่อเข้าเรียน Course BrandingDIY:Sensory 1day workshophttp://brandingdiythailand.com/courses#workshop
หรือถามรายละเอียดได้ที่ [email protected]:brandingdiy

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สร้างผลลัพธ์ธุรกิจด้วยแบรนด์และการตลาดดิจิตอล

Design by Genius
facebook extrasunday ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์
Copyright © 2021 extrasunday.co.th. All Right Reserved.​