สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

การตลาดเชิงประสบการณ์ : ตอบปัญหาเกี่ยวกับช่องทางแบบดั้งเดิมและรายละเอียดอื่น ๆ

การตลาดเชิงประสบการณ์ : ตอบปัญหาเกี่ยวกับช่องทางแบบดั้งเดิมและรายละเอียดอื่น ๆ

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักการตลาดจำนวนมากหันมาสนใจการตลาดเชิงประสบการณ์ เป็นเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวิธีทางการตลาดและการโฆษณาแบบเดิมๆ โดยทั่วไปแล้ว ที่ผ่านมาแชนแนลแบบเดิมสามารถเข้าถึงผู้ชมที่มีจำนวนน้อยกว่า นอกจากนี้ผุ้บริโภคสมัยใหม่ ได้ตระหนักในส่วนของโฆษณามากขึ้น รวมทั้งมีทัศนคติไม่หลงเชื่อและไม่ค่อยจะพอใจเท่าที่ควร

รายงานระบุว่า เนื้อหาของโฆษณาถูกละเลยจากผู้บริโภคถึง 89% การโฆษณาทางโทรทัศน์ได้ผลกระทบเนื่องจากศักยภาพของการออกอากาศและการกดข้ามช่องของช่วงโฆษนาต่างๆ ในขณะเดียวกันในยุคของคนรุ่นใหม่ ได้มีระบบดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อปิดกั้นสื่อโฆษณาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

แม้ว่าวิธีการแบบดั้งเดิมบางส่วน เช่น การโฆษณา ป้ายโฆษณาต่างๆ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเหล่านี้เท่าที่ควร แต่ก็ครอบคลุมในวงกว้างอย่างได้ผล ถึงแม้ว่ากลุ่มนี้จะไม่ได้เข้าหาหรือแสดงให้กับผู้บริโภคโดยตรง แต่ก็น่าจะเป็นไปได้ว่าผู้บริโภคสามารถเก็บภาพถ่ายสื่อโฆษนาและแบ่งปันกระจายข่าวสารให้กับเพื่อนๆ

เมื่อมีการแข่งขันทางการตลาด ทำให้นักการตลาดทั้งหลายได้ค้นหาวิธีต่างๆ ว่าจะเขียนสื่อโฆษนาแบบไหนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสามารถช่วยให้นักการตลาดเข้าถึงผู้รับชมที่ไม่เคยได้มีส่วนร่วมกับช่องทางเดิมๆ และหนึ่งในวิธีที่ได้ผลมากที่สุดคือการตลาดเชิงประสบการณ์

การทำความเข้าใจการตลาดเชิงประสบการณ์
หลักของการดำรงชีวิตของมนุษย์คือ - เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์  จากหลักการนี้การตลาดเชิงประสบการณ์ได้ใช้กลยุทธ์ทางประสาทสัมผัสเพื่อดึงดูดผู้ชมโดยตรง ทำให้พวกเขามีปฏิสัมพันธ์สนใจกับสินค้าของคุณในระดับที่แตกต่างและหลากหลาย นี่อาจหมายถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีอยู่จริง เช่นตึก หรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งรวมเอาองค์ประกอบของการออกแบบทางประสาทสัมผัสที่มีตัวตน (เช่น สิ่งที่เราสามารถรับรู้ รส กลิ่น เสียง หรือรูปลักษณ์) หรืออาจหมายถึงการสร้างประสบการณ์ด้านทางการตลาดมากขึ้น (เช่นตำแหน่งป๊อปอัปการติดตั้ง มีอิทธิพลตอบโต้ หรือแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ควบคุม)

เพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ของคุณด้วยการตลาดที่มีประสบการณ์
สิ่งสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์คือ ไม่ใช่แค่ความแตกต่างของการทำการตลาดของสินค้าเท่านั้น ในขณะเดียวกันอาจจะต้องเจอปัญหาจากสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม การตลาดเชิงประสบการณ์ให้คุณค่าที่แท้จริงและต้องไม่ซ้ำใครในแง่ของการให้ความรู้ การปรับปรุง การรับรู้และการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง และสามารถทำงานควบคู่ไปกับวิธีการโฆษณาแบบเดิมหรือในสถานที่นั้นๆได้  จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เราได้ตระหนักถึงการสร้างประสิทธิภาพของสินค้าต่างๆรวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง เพื่อเป็นการกระตุ้นความรู้สึกทั้งห้า กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก ความทรงจำที่เคยได้รับรู้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ให้แก่ผู้บริโภค สุดท้ายนี้ ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของผู้ที่ทำการตลาดเชิงประสบการณ์ - การสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค สิ่งที่กล่าวมานี้ สามารถเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจอีกครั้ง และช่วยในการสร้างความเชื่อมั่น จนถึงตลอดอายุการใช้งานให้กับผู้บริโภค แคมเปนจ์นี้ ยังสามารถช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ให้กับคนอื่น ๆอีกด้วย​

แหล่งที่มา :
https://moodmedia.ie/project/article-building-brand-awareness
https://blog.etouches.com/can-experiential-marketing-add-value-brand

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สร้างผลลัพธ์ธุรกิจด้วยแบรนด์และการตลาดดิจิตอล

Design by Genius
facebook extrasunday ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์
Copyright © 2021 extrasunday.co.th. All Right Reserved.​