สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนใจไว ทำยังไง ให้ลูกค้ายังอยู่กับคุณ ? (BX)

ความสำคัญของการวิจัยและสำรวจในการพัฒนาอัตลักษณ์ของแบรนด์

อัตลักษณ์ของแบรนด์และธุรกิจนั้นสามารถพิจารณาได้จากกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งอัตลักษณ์ของแบรนด์ยังสามารถเป็นตัวบ่งบอกถึงลักษณะของธุรกิจได้ ถ้าหากแบรนด์ไม่มีการสร้างเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ผลที่ตามมาก็คือผู้บริโภคนั้นอาจจะไม่สามารถรับรู้ได้ถึงผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือตัวตนที่บริษัทกำลังนำเสนอได้

อัตลักษณ์ของแบรนด์จะประกอบไปด้วย: สุนทรียภาพของแบรนด์ เสียงของแบรนด์ ค่านิยมหลักของแบรนด์และลักษณะเฉพาะของแบรนด์

การทำวิจัยเกี่ยวกับแบรนด์จะช่วยระบุความเสี่ยงและโอกาสของแบรนด์ นอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับจุดยืนของคุณในตลาดก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกับการศึกษาคู่แข่งของคุณ

การทำวิจัยเกี่ยวกับแบรนด์จะช่วยในเรื่องของการสร้าง การพัฒนา การจัดการและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ ซึ่งกลยุทธ์สามารเกิดขึ้นได้จากการวิเคราะห์ การทำวิจัยเกี่ยวกับแบรนด์สามารถดำเนินการได้หลังจากการเปิดตัวเพื่อช่วยในการพัฒนาสินทรัพย์ของแบรนด์

นอกจากนี้ การวิจัยเกี่ยวกับแบรนด์สามารถทำได้เป็นระยะ ๆ หรือทำแบบต่อเนื่องก็ได้ เพื่อติดตามวัดผล การรับรู้ ทัศนคติและประสบการณ์ของผู้บริโภค

ธุรกิจสามารถเอาชนะคู่แข่งและเพิ่มความภักดีของลูกค้าได้โดยการพัฒนาอัตลักษณ์ของแบรนด์ การถามคำถามกับตัวเองก่อนที่จะทำการสำรวจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดรากฐานของแบรนด์ว่าคุณอยากให้แบรนด์นั้นเป็นไปในทิศทางไหนก่อนที่จะทำการถามกลุ่มลูกค้าว่าพวกเขามองแบรนด์ของคุณเป็นอย่างไรในสายตาพวกเขา
การวิจัยและสำรวจแบรนด์จะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และยังช่วยให้คุณทราบว่ากลยุทธ์และอัตลักษณ์ของแบรนด์นั้นสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายก่อนที่จะทำการเปิดตัวหรือไม่ ทำให้คุณมีเวลาในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และการออกแบบเพื่อเลี่ยงฟีดแบคเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่แบรนด์จะเปิดตัว
นอกจากนี้ยังทำให้รากฐานของธุรกิจคุณนั้นมั่นคงมากขึ้น การวิจัยและการสำรวจสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับทัศนคติของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย การวิจัยยังให้โอกาศคุณได้ทดสอบวิสัยทัศน์ในกรณีที่คุณต้องการลองสิ่งใหม่ ๆ
การวิจัยยังสามารถทำนายผลที่จะได้รับจากการลงทุนทางการตลาด ซึ่งจะทำให้คุณติดตามผลลัพธ์จากการลงทุนด้านการตลาด ทำให้ทีมมีความมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจทางการตลาดในอนาคต

การวิจัยเกี่ยวกับแบรนด์นั้นสามารถทำได้หลายวิธี

การจัดเวิร์คช็อป สามารถให้ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงลึกในการวิจัย ที่เกี่ยวกับการรับรู้ ความคิดเห็นและการตอบสนองทางอารมณ์ที่มีต่อแบรนด์ของคุณจากกลุ่มคนประเภทต่าง ๆ

ความฉลาดทางสังคม จะให้การผสมผสานของการวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์และยังสามารถให้ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ใช้วิธีสร้างการรับรู้ของแบรนด์เพื่อให้ผู้คนรับรู้และสามารถจดจำแบรนด์ของคุณได้
การศึกษาการรับรู้และทัศนคติของแบรนด์จะสามารถบอกได้ว่าผู้คนมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ การบริการและการรับรู้ของแบรนด์เมื่อเทียบกับแบรนด์คู่แข่งอื่น ๆ

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “อย่ากลัวที่จะถามคำถามง่าย ๆ ” ซึ่งคำถามง่าย ๆ เหล่านี้จะทำให้ผู้คนเปิดกว้างและอธิบายได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น

โดยสรุปแล้ว การวิจัยและการสำรวจเป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์ของแบรนด์ คุณสามารถใช้วิธีการต่าง ๆ และผสมผสานข้อมูลที่ได้รับเพื่อให้เหมาะสมกับแบรนด์และอุตสาหกรรมธุรกิจของคุณ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการวิจัยและการสำรวจนั้นมีผลต่อความสำเร็จของแบรนด์อย่างไร และเรายังเป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ ที่ปรึกษาธุรกิจ SME ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ สนใจติดต่อ www.extrasunday.co.th

Sources
https://www.surveygizmo.com/resources/blog/brand-identity
https://www.brandwatch.com/blog/building-brand-research-strategy
https://blog.frankefiorella.com/identitywise/the-importance-of-research-in-brand-identity-development

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สร้างผลลัพธ์ธุรกิจด้วยแบรนด์และการตลาดดิจิตอล

Design by Genius
facebook extrasunday ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์
Copyright © 2021 extrasunday.co.th. All Right Reserved.​