สอบถามเพิ่มเติม คลิก!

เจาะลึกจุดแข็งในการสร้างแบรนด์ของ THAI DESIGNER

10ประโยชน์ที่ได้จากการสร้างแบรนด์บุคคล

การสร้างแบรนด์บุคคลคือการกำหนดเกี่ยวกับการเลือกบทบาทเชิงรุกในแบบวิถีของคุณที่ทำให้คุณเพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการชีวิตตนเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งบุคคลอื่น

1.ยอมรับในตัวของตัวเองการสร้างแบรนด์บุคคลเป็นการแสดงออกเกี่ยวกับภาวะที่แท้จริงของตัวเองเพื่อช่วยให้คุณได้เป็นในแบบที่อยากเป็น คุณต้องเลือกคุณค่าที่โดดเด่นในตัวคุณ และ เลือกคนที่คุณอยากร่วมงานด้วย

2. สร้างความมั่นใจคุณพัฒนาความมั่นใจเช่นเดียวกับการพัฒนาแบรนด์บุคคลของคุณ เมื่อรู้ว่ามีคุณค่าบางอย่างในตัวคุณที่อยากจะนำออกมาคุณค่าตรงนั้นเองก็จะพุ่งทะยานออกมา แบรนด์บุคคลที่คุณสร้างไว้อย่างดีจะทำให้เห็นจุดเด่นของคุณที่เปล่งประกาย และ ชี้ทางให้คุณใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้น

3. การสร้างความน่าเชื่อถือการสร้างความน่าเชื่อถือของคุณไม่ได้ผ่านมาจากคำพูดเท่านั้นแต่ต้องผ่านทางการกระทำด้วย การกระทำของคุณที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับแบรนด์ของคุณ จะสร้างความเชื่อมั่นและได้รับความไว้วางใจซึ่งเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าคุณมีความน่าเชื่อถือ

4. การแสดงความพิเศษในตัวคุณคุณต้องมีความพิเศษและมีความเชี่ยวชาญบางอย่าง จุดเริ่มต้นดีที่สุดในการพัฒนาความพิเศษ คือ การเริ่มจากสิ่งที่คุณรู้ คุณมีความสผมผสานด้านประสบการณ์อาชีพ ประสบการณ์ชีวิต และ คุณลักษณะส่วนตัวที่สร้างโครงพื้นฐานเพื่อกำหนดเอกลักษณ์ของคุณ

5. การสร้างมาตรฐานการพัฒนาแบรนด์บุคคลต้องมั่นใจว่าคุณได้สร้างตำนานเอาไว้ ผู้คนจะจดจำตัวคุณผ่านการกระทำของคุณ ความเชี่ยวชาญ และ การเชื่อมโยงทางอารมณ์และความรู้สึกที่คุณสร้างไว้

6. การเชื่อมต่อสัมพันธ์กับผู้เป้าหมายความสำเร็จของแบรนด์บุคคลต้องมีการสื่อสารข้อความของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม คุณไม่สามารถสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งได้หากไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มาจากการเชื่อมโยงทางอารมณ์

7. ทำตัวเองให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งขันความแตกต่างคือสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของการสร้างแบรนด์บุคคล ถ้าคุณเหมือนกับคนอื่นๆ ในตลาด คุณก็จะไม่มีความแตกต่างในสายตาของลูกค้าและลูกค้าก็จะมองผ่านคุณไปได้ง่ายมาก

8. การได้รับการสนับสนุนถ้าคุณรู้ว่าต้องการอะไร คุณก็จะรู้ว่าคุณต้องมองหาอะไร การนิยามแบรนด์บุคคลของคุณจะช่วยให้สามารถกำหนดความต้องการของตนเองได้ และจำแนกได้ว่าใครที่สามารถช่วยเติมเต็มความต้องการนั้นได้มากที่สุด

9.การเน้นกระตุ้นพลังในตัวคุณเมื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคุณคือใคร เก่งในเรื่องไหน ใครที่คุณอยากจะร่วมงานด้วยและคุณจะใช้พรสวรรค์ได้อย่างไรอีกทั้งคุณก็จะรู้ด้วยว่าสิ่งใดที่คุณไม่ต้องการในชีวิต การใช้แบรนด์บุคคลเหมือนเป็นตัวกลั่นกรองที่จะทำให้คุณสามารถตอบรับกับโอกาสที่เหมะสม และปฏิเสธโอกาสที่เป็นไปไม่ได้

10การปล่อยตัวเองขี้เกียจแบรนด์บุคคลทำให้คุณไม่ต้องสร้างตัวตนและเครื่องมือที่คุณใช้ประกอบอาชีพขึ้นมาใหม่ หลังจากค้นพบความถนัดของตนเองแล้วคุณก็เพียงใช้ความถนัดนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก ดังนั้นประโยชน์สูงสุดที่คุณได้ก็มาจากความถนัดนี้ความสวยงามของแบรนด์บุคคลคือขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่มันก็ยังมีความมั่นคงซึ่งได้จากที่คุณต้องใช้ความถนัดเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแบรนด์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถึงแม้ว่าแบรนด์ของคุณจะพัฒนาแล้วก็ตาม

ที่มา: http://www.dummies.com/careers/find-a-job/personal-branding/ten-key-benefits-of-personal-branding/

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สร้างผลลัพธ์ธุรกิจด้วยแบรนด์และการตลาดดิจิตอล

Design by Genius
facebook extrasunday ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์
Copyright © 2021 extrasunday.co.th. All Right Reserved.​