top of page

Passion Club คอมมูนิตี้ของนักสร้างแรงบันดาลใจ จุดเริ่มต้นของสถานที่ที่ทำให้คุณค้นพบเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตแต่มองข้ามมาตลอด แหล่งบ่มเพาะทางความคิดและจิตวิญญาณที่นำพาคุณไปพบกับแพชชั่นที่มีความหมายในชีวิต การเข้าร่วมคลับนี้ทำให้คุณหลงใหลไปกับการทำสิ่งที่ใช่และรักในทุกๆ วัน

PASSION CLUB

คอมมูนิตี้ของนักสร้างแรงบันดาลใจ

Extra Sunday เข้ามาช่วยดูแลด้านการสื่อสาร เราเข้ามาสร้างความกระจ่างให้กับเรื่องนามธรรมอย่างแพชชั่นความสุขให้เป็นรูปธรรม จับต้องได้ วัดผลได้ นำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและทำซ้ำได้อย่างเป็นระบบ เราจัดเรียงลำดับความสำคัญของขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อบรรลุสู่การค้นพบแพชชั่นในชีวิต รวมถึงช่วยปรับภาพลักษณ์และวางคาแรคเตอร์ของโค้ชผู้สอนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคอมมูนิตี้ Passion Club ให้มีความภูมิฐานน่าเชื่อถือแต่ยังเข้าถึงได้ง่าย มีเบื้องหลังเรื่องราวส่วนตัวที่ชวนติดตาม และเป็นเสมือนตัวแทนของคอมมูนิตี้ที่ดึงดูดกลุ่มคนที่มีศักยภาพให้มาร่วมตามฝันไปด้วยกัน

Services

bottom of page