EDUCATION​

MAHIDOL​

CUDEMY

TEXT

MAHIDOL​

ธุรกิจ ด้านการศึกษา มีผลกระทบชัดเจนจากการเปลี่ยนแปลงของ การเกิดที่ลดลง และ โลกที่เปลี่ยนแปลง ค่านิยมการเรียนเริ่มไม่ยึดติดกับ สถาบัน และ ปริญญา เหมือนแต่ก่อน

 

ทีมงาน Extrasunday ได้ออกแบบ การเก็บข้อมูล เพื่อตรวจสอบ ความเป็นไปได้ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ปกครอง และกลุ่มนักเรียน

เพื่อยืนยัน ในเรื่องของ พฤติกรรม ความสนใจ และ ความต้องการเรื่องการศึกษา จำนวนมากกว่า 500 ตัวอย่าง

CONNECT WITH EDUCATION​

Brand Management​

Positioning​

การสร้างความเข้าใจต่อการต่อจุดยืนของ Brand ไม่ว่าจะเป็นองค์กร สินค้า บริการ หรือ ทีมงาน เป็นภาระกิจสำคัญต่อการค้นหาจุดเด่นที่แตกต่าง ซึ่งจะเป็น เรื่องแรกที่ทีมงาน Extra sunday เข้าไปทำ Team Training ให้กับองค์กรต่างๆ​

Social Tools​

การใช้เครื่องมือ ทางออนไลน์ ตั้งแต่ Platform ยอดฮิตเช่น Facebook Instagram หรือ Youtube เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึง เครื่องมือที่กำลังมาแรงในด้าน Analytics ต่างๆ ว่าคุณจะเลือกใช้อะไรดี หรือ Mix เครื่องมือทั้งหมด แล้วใช้ตัวไหนอย่างไร​

Campaign Workshop​

การสร้าง Campaign การสื่อสารอย่างไรดี สำหรับแบรนด์ของเรา การสร้างแนวคิด การหาคอนเสป การกำหนดงบประมาณ และการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มยอดขายจะเป็นหัวใจในการทำ Training ของเรา​

CONNECT WITH HITECH

ปัจจัยที่สำคัญต่อสังคมในยุค 2020 ก็คือ การมีมาของอาชีพใหม่ๆที่รองรับ อุตสาหกรรมใหม่ เทคโนโลยี่ใหม่ ซึ่งเป็นคำถามส่วนหนึ่งที่กลุ่มเป้าหมาย สงสัย ว่า มหาวิทยาลัย จะเป็นตัวช่วยเขาได้จริงหรือไม่

 

ทีมงาน Extrasunday และ Partner ได้เก็บตัวอย่างสัมภาษณ์ คณะต่างๆ รวมถึง คณาจารย์ นักวิจัย รวมถึงศิษย์เก่าที่ออกไป และทำงานจริงว่า ภูมิความรู้ที่ได้มาและประสบความสำเร็จ ณ ปัจจุบัน การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลยังเป็นองค์ประกอบสำคัญ ต่อการเสริมสร้างกระดูกทางวิชาชีพสมัยใหม่

 

หลังจากนั้น เราได้เริ่มต้นออกแบบ การสื่อสาร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึง Careerpath future หรืออาชีพในอนาคต นั้นเกี่ยวข้องการเรียนการสอนอย่างไรต่อ มหาวิทยาลัย

 

โครงการ SEMI  ได้ถูกวางแนวทางการสื่อสารขึ้นเพื่อแนะแนว เด็กให้เข้าใจ บทบาทของ คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ว่าจะช่วยสนับสนุน

การเรียน ให้เดินไปสู่อาชีพในอนาคตได้อย่างไร

Business Email​​

Send

​name

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

​Company

This field is required.

This field is required.

บริการที่ต้องการให้คิดราคา​​

This field is required.

​Email

This field is required.

ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์,สร้างแบรนด์,เรียน Branding,ที่ปรึกษาธุรกิจ SME,ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

กดตรงนี้เพื่อดูอีเมล

กดตรงนี้เพื่อดูเบอร์โทร

สร้างผลลัพธ์ธุรกิจด้วยแบรนด์และการตลาดดิจิตอล​

Copy right © 2020 extrasunday.co.th. All Right Reserved.​

Call us Now!