top of page
กลยุทธ์บิ้วให้อยากแล้วจากไป

ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา หลายคนน่าจะเคยถูกยิง ads จากแบรนด์ไอศครีมเจลาโต้ “Molto” จนต้องยอมซื้อเพราะทำรูปสวยน่ากินมากกกก

แต่พอจะซื้อ กลับพบว่า “ของหมด”
บางรส อาจต้องรออีกทีปีหน้าเลย
เพราะเค้าทำรสตามฤดูกาล Seasonal

นี่คือกลยุทธ์ Scarcity Marketing ผลิตสินค้าให้น้อยกว่าความต้องการลูกค้า supply < demand

ตรงกับจิตวิทยาคนเราที่ว่า เวลาอยากกินอะไรแล้วถ้าไม่ได้กิน ก็จะเสิชค้นหาวิธีการให้ได้มันมา หรือไปสอบถามเพื่อนปากต่อปากจนแบรนด์ได้ free media ไปไม่น้อย

การที่ลูกค้าต้อง “รอคอย” บางที 4-6 เดือนกว่ารสชาติที่ต้องการจะกลับมา ทำให้ลูกค้า value ให้คุณค่าโดยไม่รู้ตัว

เพราะเรารู้ดีว่า “อะไรที่ได้มายาก…ย่อมมีค่า”

➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖
Extra Sunday ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์และการตลาด
📞โทร: 084-711-6591
💌อีเมล: cs@extrasunday.co.th
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#ExtraSunday #กลยุทธ์ #การตลาด #Marketing #Strategy

กลยุทธ์บิ้วให้อยากแล้วจากไป

bottom of page