top of page
รู้เท่าทันเอเจนซี่ จะได้คิดแบบเอเจนซี่

เอเจนซี่ในปัจจุบันก็ใช้ Canva นะครับมาดูข้อแตกต่าง
การใช้แพลตฟอร์ม Canva ที่แตกต่างจากพาวเวอร์พอยท์:

1. เครื่องมือออกแบบที่หลากหลายและง่ายต่อการใช้งาน
Canva มีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและอินเตอร์เฟซที่เป็นมิตร ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานการออกแบบสามารถสร้างงานออกแบบได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ Canva ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกใช้มากมาย

2. คลังสื่อต่างๆ
Canva มีคลังภาพ วิดีโอ ไอคอน ฟอนต์ และองค์ประกอบกราฟิกอื่นๆ มากมายให้ผู้ใช้เลือกใช้งานได้โดยไม่ต้องออกไปหาจากแหล่งอื่น ซึ่งต่างจากพาวเวอร์พอยท์ที่คลังสื่อมีข้อจำกัดมากกว่า

3. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
Canva อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนทำงานร่วมกันบนงานออกแบบเดียวกันได้แบบเรียลไทม์ ทำให้การทำงานเป็นทีมสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่พาวเวอร์พอยท์อาจต้องพึ่งพา SharePoint หรือ OneDrive เพื่อการทำงานร่วมกัน

4. การออกแบบข้ามแพลตฟอร์ม
Canva รองรับการใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันมือถือ ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขงานออกแบบได้ทุกที่ทุกเวลา ในขณะที่พาวเวอร์พอยท์อาจมีข้อจำกัดในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม

5. การบันทึกและแชร์งานง่าย
งานออกแบบใน Canva สามารถบันทึกและแชร์ในรูปแบบไฟล์หลากหลาย เช่น PDF, PNG, JPEG และอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถแชร์ลิงก์งานออกแบบเพื่อการตรวจสอบหรือการทำงานร่วมกันได้ง่ายๆ ขณะที่พาวเวอร์พอยท์อาจมีข้อจำกัดในการแชร์ไฟล์ในบางรูปแบบ

Canva จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการออกแบบที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับพาวเวอร์พอยท์

#ลูกค้าไม่ซื้อ #จุดยืนไม่ชัด #สร้างแบรนด์ #สินค้าไม่ตอบโจทย์ #ทำการตลาด

รู้เท่าทันเอเจนซี่ จะได้คิดแบบเอเจนซี่

bottom of page