WHO WE ARE ?​

 

LEADING WITH YOUR 

BRAND&Marketing​

 

Branding & Communication​

BRAND DNA & DESIGN​

SME มีดีพอ​

BEONN ในปี 2018 ธุรกิจด้านเครื่องสำอางค์เป็นตลาดใหญ่ ความท้าทายของคนทำธุรกิจ

คือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการแชร์ตลาด. คุณอรหรือเจ๊อร เป็นคนนึงที่สร้างความแตกต่างในธุรกิจร้านทองด้วยการสร้าง วิธีการใหม่ๆ

ด้วยการ Live และเธอก็เข้ามาสู่ตลาดเครื่องสำอางค์ ด้วยการเริ่มต้นทำสินค้า Serum​

CUDEMY  เป็นสถาบันสอนติวสำหรับเด็ช่วงมัธยมปลายและเด็กมหาวิทยาลัย ที่ต้องการศึกษาต่อ โดยการปรับอัตลักษณ์

 

ในครั้งนี้มีการวางโครงสร้างไปถึงการทำธุรกิจต่อยอดในสินค้าอื่นๆของ CUDEMY

อีกด้วยทางทีมงานได้ดึงจุดที่เป็น VALUE ของ CUDEMY เพื่อนำมาใช้

ในเชิงสัญญลักษณ์ รวมถึงการวาง Brand Structure การทำ Strategy Planning

และการทำ Guidebook สำหรับการนำไปใช้ใน Product brand ประเภทต่างๆ

Jakpaisarn เป็น Brand ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่พัฒนามาจาก Local Developer

ที่ทำโครงการมามากกว่า 20 โครงการ ในระยะเวลากว่า 15 ปี

ซึ่งทางแบรนด์มีความต้องการที่จะเปลี่ยนทั้งชื่อและ ภาพลักษณ์เพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทฯ

ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต ดังนั้น การสร้างแบรนด์

จึงต้องมีความชัดเจนในเชิง คุณค่า สัญญลักษณ์ที่สื่อความหมายได้ตรง

และการนำไปใช้จะต้องมีประสิทธิภาพ

BUSINESS BREAKTHRU​

STARTUP​

Spoonwalk คือ Platform สำหรับ Food blogger ซึ่งถือเป็น Pioneer platform ของ

Brand เนื่องจากเป็นทั้ง Model ใหม่ และ Community ใหม่ รวมถึงยังมีการนำการทำ

Revenue Sharing ให้กับ Content creator ทั้งหลายในระบบ

 

การสร้างแบรนด์ของ SPOONWALK

นอกเหนือไปจากการที่จะต้องวาง Positioning ให้แตกต่างและมีความดึงดูดกับกลุ่มเป้าหมายแล้วยังต้องสื่อให้ชัดเจนในตลาดของนักรีวิวอาหารและธุรกิจใกล้เคียงBrand Keyword ของ Spoonwalk ก็คือ Fun Excitement และ Enjoy​

Brand Easternstar เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระยองโดยมีหลายโครงการ และโครงการ Velana เป็นโครงการขนาด 120 หลังบ้านเดี่ยว เป็นโครงการที่ต้องการสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย HI salary และ Business Owner ในพื้นที่เป็นหลัก

 

 

 

ทางทีมงาน Extrasunday ได้ออกแบบชิ้นงานทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ Event/Online/Billboard เพื่อกระตุ้นลงไปที่กลุ่มลูกค้า โดยสร้าง ชุดการสื่อสารที่ชื่อ First light และ Better life โดยวาง Communication ตาม Customer journey ที่ทางทีมงานได้ทำการศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า และความเป็นไปได้ทางการขายโดยเริ่มต้นเน้นจาก Lead เพื่อสร้างฐานลูกค้าและพัฒนาไปจนถึง

Purchasingโครงการสามารถปิดลูกค้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนดโดยใช้เวลาในการทำงานทั้งสิ้น 6 เดือน

CLIENTS​​

HOW CAN WE HELP YOU?​​

Get in touch office closest to you.​​

ตรวจสอบค่าบริการการทำแบรนด์​

อยากทราบราคาค่าบริการ

 

ราคาของการสร้างแบรนด์ / การออกแบบ. การทำกลยุทธ์ / การตลาดขึ้นอยู่กับ

จำนวนรายการบริการจำนวนเดือนและรายการที่คุณต้องการ

 

เพื่อให้คุณได้ราคาที่ถูกต้องเราจำเป็นต้องทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

 

หากต้องการขอราคาโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านขวาและทีมงานของเราจะติดต่อคุณเพื่อช่วยคุณเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับ บริษัทของคุณ

Business Email​​

Send

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

บริการที่ต้องการให้คิดราคา​​

This field is required.

This field is required.

Jakpaisarn เป็น Brand ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่พัฒนามาจาก Local Developer ที่ทำโครงการมามากกว่า 20 โครงการ ในระยะเวลากว่า 15 ปี

ซึ่งทางแบรนด์มีความต้องการที่จะเปลี่ยนทั้งชื่อและ ภาพลักษณ์เพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทฯที่กำลังเตรียมตัวเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต ดังนั้น การสร้างแบรนด์จึงต้องมีความชัดเจนในเชิง คุณค่า สัญญลักษณ์ที่สื่อความหมายได้ตรง

และการนำไปใช้จะต้องมีประสิทธิภาพ

Spoonwalk คือ Platform สำหรับ Food blogger ซึ่งถือเป็น Pioneer platform ของ

Brand เนื่องจากเป็นทั้ง Model ใหม่ และ Community ใหม่ รวมถึงยังมีการนำการทำ

Revenue Sharing ให้กับ Content creator ทั้งหลายในระบบ

 

การสร้างแบรนด์ของ SPOONWALK

นอกเหนือไปจากการที่จะต้องวาง Positioning ให้แตกต่างและมีความดึงดูดกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังต้องสื่อให้ชัดเจนในตลาดของนักรีวิวอาหารและธุรกิจใกล้เคียงBrand Keyword ของ Spoonwalk ก็คือ Fun Excitement และ Enjoy​

Brand Easternstar เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระยองโดยมีหลายโครงการ และโครงการ Velana เป็นโครงการขนาด 120 หลังบ้านเดี่ยว เป็นโครงการที่ต้องการสื่อสารทางการตลาด กับกลุ่มเป้าหมาย HI salary และ Business Owner ในพื้นที่เป็นหลัก

 

 

 

ทางทีมงาน Extrasunday ได้ออกแบบชิ้นงานทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ Event/Online/Billboard เพื่อกระตุ้นลงไปที่กลุ่มลูกค้า โดยสร้าง ชุดการสื่อสารที่ชื่อ First light และ Better life โดยวาง Communication ตาม Customer journey ที่ทางทีมงานได้ทำการศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า และความเป็นไปได้ทางการขายโดยเริ่มต้นเน้นจาก Lead เพื่อสร้างฐานลูกค้าและพัฒนาไปจนถึง

Purchasingโครงการสามารถปิดลูกค้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนดโดยใช้เวลาในการทำงานทั้งสิ้น 6 เดือน

ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์,สร้างแบรนด์,เรียน Branding,ที่ปรึกษาธุรกิจ SME,ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

Copy right © 2020 extrasunday.co.th. All Right Reserved.​

สร้างผลลัพธ์ธุรกิจด้วยแบรนด์และการตลาดดิจิตอล​

กดตรงนี้เพื่อดูเบอร์โทร

กดตรงนี้เพื่อดูอีเมล

Call us Now!