WHO WE ARE?

LEADING WITH YOUR
BRAND & Marketing​

Branding & Communication​

BRAND DNA & DESIGN​

SME มีดีพอ

BEONN ในปี 2018 ธุรกิจด้านเครื่องสำอางค์เป็นตลาดใหญ่ ความท้าทายของคนทำธุรกิจคือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการแชร์ตลาด.

BEONN ในปี 2018 ธุรกิจด้านเครื่องสำอางค์เป็นตลาดใหญ่ ความท้าทายของการสร้างแบรนด์
คือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการแชร์ตลาด. คุณอรหรือเจ๊อร เป็นคนนึงที่สร้างความแตกต่าง
ในธุรกิจร้านทองด้วยการสร้าง วิธีการใหม่ๆด้วยการ Live
และเธอก็เข้ามาสู่ตลาดเครื่องสำอางค์ ด้วยการเริ่มต้นทำสินค้า Serum

CUDEMY  เป็นสถาบันสอนติวสำหรับเด็ช่วงมัธยมปลายและเด็กมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อ โดยการปรับอัตลักษณ์

CUDEMY  เป็นสถาบันสอนติวสำหรับเด็ช่วงมัธยมปลายและเด็กมหาวิทยาลัย
ที่ต้องการศึกษาต่อ โดยการปรับอัตลักษณ์

ในครั้งนี้มีการวางโครงสร้างไปถึงการทำธุรกิจต่อยอดในสินค้าอื่นๆของ CUDEMY
อีกด้วยทางทีมงานได้ดึงจุดที่เป็น VALUE ของ CUDEMY เพื่อนำมาใช้
ในเชิงสัญญลักษณ์ รวมถึงการวาง Brand Structure การทำ Strategy Planning
และการทำ Guidebook สำหรับการนำไปใช้ใน Product brand ประเภทต่างๆ

Jakpaisarn เป็น Brand ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่พัฒนามาจาก Local Developerที่ทำโครงการมามากกว่า 20 โครงการ ในระยะเวลากว่า 15 ปี

Jakpaisarn เป็น Brand ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่พัฒนามาจาก Local Developer
ที่ทำโครงการมามากกว่า 20 โครงการ ในระยะเวลากว่า 15 ปี
ซึ่งทางแบรนด์มีความต้องการที่จะเปลี่ยนทั้งชื่อและ ภาพลักษณ์เพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทฯ
ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต ดังนั้น การสร้างแบรนด์
จึงต้องมีความชัดเจนในเชิง คุณค่า สัญญลักษณ์ที่สื่อความหมายได้ตรง
และการนำไปใช้จะต้องมีประสิทธิภาพ

BUSINESS BREAKTHRU

STARTUP​

Spoonwalk คือ Platform สำหรับ Food blogger ซึ่งถือเป็น Pioneer platform ของBrand เนื่องจากเป็นทั้ง Model ใหม่ และ Community ใหม่ รวมถึงยังมีการนำการทำRevenue Sharing ให้กับ Content creator ทั้งหลายในระบบ

Spoonwalk คือ Platform สำหรับ Food blogger ซึ่งถือเป็น Pioneer platform ของ
Brand เนื่องจากเป็นทั้ง Model ใหม่ และ Community ใหม่ รวมถึงยังมีการนำการทำ
Revenue Sharing ให้กับ Content creator ทั้งหลายในระบบ

การสร้างแบรนด์ของ SPOONWALK
นอกเหนือไปจากการที่จะต้องวาง Positioning ให้แตกต่างและมีความดึงดูดกับกลุ่มเป้าหมาย
แล้วยังต้องสื่อให้ชัดเจนในตลาดของนักรีวิวอาหารและธุรกิจใกล้เคียง
Brand Keyword ของ Spoonwalk ก็คือ Fun Excitement และ Enjoy​

Brand Easternstar เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระยองโดยมีหลายโครงการ และโครงการ Velana เป็นโครงการขนาด 120 หลังบ้านเดี่ยว

Brand Easternstar เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระยองโดยมีหลายโครงการ และโครงการ
Velana เป็นโครงการขนาด 120 หลังบ้านเดี่ยว เป็นโครงการที่ต้องการสื่อสารทาง
การตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย HI salary และ Business Owner ในพื้นที่เป็นหลัก

ทางทีมงาน Extrasunday ได้ออกแบบชิ้นงานทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่
Event/Online/Billboard เพื่อกระตุ้นลงไปที่กลุ่มลูกค้า โดยสร้าง ชุดการสื่อสารที่ชื่อ
First light และ Better life โดยวาง Communication ตาม Customer journey
ที่ทางทีมงานได้ทำการศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า และความเป็นไปได้ทาง
การขายโดยเริ่มต้นเน้นจาก Lead เพื่อสร้างฐานลูกค้าและพัฒนาไปจนถึง
Purchasingโครงการสามารถปิดลูกค้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนดโดยใช้เวลาใน
การทำงานทั้งสิ้น 6 เดือน

CLIENTS

ที่ปรึกษาการตลาดในกรุงเทพ Marketing Consultant  Branding Bangkok
ที่ปรึกษาการตลาดในกรุงเทพ Marketing Consultant  Branding Bangkok
ที่ปรึกษาการตลาดในกรุงเทพ Marketing Consultant  Branding Bangkok
ที่ปรึกษาการตลาดในกรุงเทพ Marketing Consultant  Branding Bangkok
ที่ปรึกษาการตลาดในกรุงเทพ Marketing Consultant  Branding Bangkok
ที่ปรึกษาการตลาดในกรุงเทพ Marketing Consultant  Branding Bangkok

HOW CAN WE HELP YOU?

Get in touch office closest to you.​​

ตรวจสอบค่าบริการการทำแบรนด์​

อยากทราบราคาค่าบริการ

ราคาของการสร้างแบรนด์ / การออกแบบ. การทำกลยุทธ์ / การตลาดขึ้นอยู่กับ
จำนวนรายการบริการจำนวนเดือนและรายการที่คุณต้องการ

เพื่อให้คุณได้ราคาที่ถูกต้องเราจำเป็นต้องทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

หากต้องการขอราคาโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านขวาและทีมงานของเราจะติดต่อคุณเพื่อช่วยคุณเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับ บริษัทของคุณ

Tag : ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์, สร้างแบรนด์, เรียน Branding, ที่ปรึกษาธุรกิจ SME, ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์, ที่ปรึกษาแบรนด์, วิธีสร้างแบรนด์ เทคนิคสร้างแบรนด์ให้ดัง, ที่ปรึกษาการตลาด, ที่ปรึกษาการตลาดในกรุงเทพ, Marketing Consultant, Branding Companies, Branding Bangkok, Branding Agency Bangkok, Brand Consultant Bangkok

สร้างผลลัพธ์ธุรกิจด้วยแบรนด์และการตลาดดิจิตอล

Design by Genius
facebook extrasunday ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์
Copyright © 2021 extrasunday.co.th. All Right Reserved.​

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!