top of page
Branding Design

​“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works”

“การออกแบบ เป็นการสร้างบุคลิกของตัวตนคุณให้ชัดเจน และจดจำได้เร็วที่สุด”

Steve Jobs

ประสบการณ์ของเรา

10

ปีในวงการผ่านทุกการเปลี่ยนแปลง

พร้อมรับมือโลกยุคใหม่

800+

แบรนด์ที่เราสร้างการเติบโต

สู่ความสำเร็จอันยั่งยืนร่วมกัน

12 

อุตสาหกรรมที่ท้าทาย

วัดกึ๋นทุกการคิดนอกกรอบ

ที่เราได้มีโอกาสร่วมทำงานพัฒนาแบรนด์ในมิติต่าง ๆ ในเกือบทุก Sector ขององค์กร ทำให้ความเข้าใจในทิศทางของแบรนด์ธุรกิจ องค์กร และบุคคลจึงเป็นสิ่งที่ทีมงาน ExtraSunday เชี่ยวชาญ เราจัดการแบ่งประเภทของแบรนด์ออกมาหลากหลายชนิด เพื่อให้เกิด Function การทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการทำงานในแต่ละช่วงเวลา กับ แพลตฟอร์มกลุ่มลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง จนสามารถทำให้เกิด Impact ​และองค์ประกอบที่สำคัญ ทั้งการวิเคราะห์ ออกแบบ การสื่อสาร และการวางแผน จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทีม ExtraSunday เลือกใช้ทำงาน

Brand Design

​การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ หัวใจสำคัญจะทำให้คุณสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน คือการที่คุณเข้าใจเรื่องของ DNA โดยปัจจัยของ DNA มีองค์ประกอบเกี่ยวข้องคือ

​Brand Design ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบสำคัญ คือ

1. Story

เรื่องราวอันทรงพลังเล่นกับอารมณ์จิตใจของมนุษย์ที่อยู่เหนือตรรกะ และเหตุผล เพราะคนเราไม่ได้ซื้อแค่ฟังก์ชันสินค้า แต่ซื้อเพราะเรื่องราว และแรงบันดาลใจทั้งหมดจนออกมาเป็นสินค้าตรงหน้าที่เห็นอยู่

2. Insight

หัวใจสำคัญคือเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย แบรนด์ที่ถูกจริตมักผ่านการคิด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายจนตกผลึกออกมาเป็นแบรนด์ที่ใช่

3. Personality

แบรนด์ทุกแบรนด์มีบุคลิกภาพเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างแบรนด์ให้มีคาแรคเตอร์โดดเด่น และเป็นที่น่าจดจำ

4. Brand Image

กระจกสะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของแบรนด์ ทุกกิจกรรมของแบรนด์แสดงออกถึงภาพลักษณ์ทางใดทางหนึ่งเสมอ

5. Reason to Believe

ทำไมคนต้องเชื่อในสิ่งที่คุณพูด ? เมื่อแบรนด์มีเหตุผลมากพอว่าเก่งหรือถนัดเรื่องอะไร ผู้คนก็พร้อมจะซื้อ และสนับสนุนแบรนด์

6. Benefits

ประโยชน์ปลายทางที่ลูกค้าจะได้รับที่มากกว่าแค่ได้สัมผัสฟังก์ชันสินค้า ลูกค้าพร้อมสนับสนุนเมื่อแบรนด์สื่อสารชัดเจนว่าสินค้าบริการแก้ปัญหา หรือยกระดับคุณภาพชีวิตลูกค้าได้อย่างไร

7. Environment

แบรนด์ยุคใหม่ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มากไปกว่าแค่กำไรบริษัท นี่คือคุณค่าที่ผู้บริโภคทั่วโลกยึดถือในศตวรรษที่ 21

Branding Communication

สิ่งที่จะทำให้สินค้า และบริการเกิดความประทับใจตลอดไป

Brand Audit

Brand Audit คือขั้นตอนสำคัญของการเช็กสุขภาพแบรนด์ของธุรกิจว่าอยู่ในสถานะไหน ลูกค้าจดจำธุรกิจ หรือสินค้าเราอย่างไร รวมถึงทีมงาน และผู้เกี่ยวข้อง มีมุมมองกับแบรนด์ของเราแบบใดบ้าง

ขั้นตอนการทำ Brand Audit จะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน โดยจะเป็นการใช้วิธีการ Survey & Diagnosed และ Suggest direction

การค้นหาตัวตนของแบรนด์ ตั้งแต่การตั้งคำถาม การ Survey รวมถึงการวิเคราะห์ และตีความโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญกว่า 10 ปี เพื่อพัฒนาแบรนด์ของคุณ ไปสู่การสร้าง DNA และ Brand Story ได้อย่างน่าประทับใจ

1. เก็บข้อมูล

การออกสำรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อทดสอบ และหาสิ่งที่แบรนด์ควรจะเป็น หรือจุดที่ใช่สำหรับผู้บริโภค

2. วิเคราะห์

การวิเคราะห์แนวทางของแบรนด์ การสร้างทิศทางการเติบโตของแบรนด์ การมองหาตัวตนที่แท้จริงของแบรนด์ว่าอยู่ ณ ตำแหน่งไหน

3. วางแผน

การค้นหา DNA และการวางเป้าหมายให้แบรนด์เกิดผลลัพธ์ ต่อกลุ่มเป้าหมาย

1. Coperate Identity Design

CI (Coperate Identity) Design เป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทางแบรนด์ หากคุณอยากให้แบรนด์ชัดเจน CI Design เท่านั้นคือคำตอบ

2. Website Design

การสร้าง Website ของแบรนด์คุณเป็นการออกแบบบ้านที่ถาวรบนโลก Digital ที่คุณจำเป็นต้องมีพื้นที่ของตัวเอง ให้เราเป็นผู้ออกแบบสินทรัพย์ที่สำคัญนี้ให้คุณ

3. Packaging Design

สินค้าจะเกิด Value ได้จากการออกแบบ ที่บอกถึงตัวตนและความสวยงาม

บริการด้านการออกแบบ Branding

กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มยอดขาย แต่ยังเป็นการทำให้เห็นถึงความสามารถของสินค้า หรือบริการในการเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ และยังต้องการเข้ามามีส่วนร่วม และช่วยบอกต่อให้กับแบรนด์นั้น ๆ

คุณอาร์ม

เจ้าของแบรนด์ XXX

คุณ พัชนันทร์

เจ้าของแบรนด์ XXX

คุณ อนันทร์

เจ้าของแบรนด์ XXX

ดร. มันชิมา

เจ้าของแบรนด์ XXX

คุณต้องการทำ Personal Brand อยู่รึเปล่า?

​​กระบวนการสร้าง Personal Brand ของเรา จะทำให้คุณได้ DNA และนิยามแบรนด์ที่ทำให้เกิดความชัดเจน สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างยั่งยืน
book icon,

 (Story Telling)

มัดใจลูกค้าด้วยอารมณ์ความรู้สึก ผ่านเรื่องราวอันทรงพลัง และเบื้องหลังอันทรงคุณค่า มากกว่าการขายสินค้า แต่เป็นการขายแนวคิดที่มีความหมายมากกว่าฟังก์ชั่นสินค้าที่ตอบโจทย์ แต่เป็นความรู้สึกที่ปรนนิบัติกายใจ พิชิตใจลูกค้าด้วยการทำให้เขารู้ว่าสินค้า บริการที่เห็นตรงหน้าผ่านการเดินทางมาอย่างไร ให้เขาเห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของเงินที่จ่ายไป

เสน่ห์ของการเล่าเรื่อง

logo,extrasunday

​ฤดูใบไม้ผลิปี 2013 หนุ่มกรุงเทพ ฯ Gen X “หนุ่ม-ชัชวาล” ก่อตั้ง ExtraSunday ขึ้นมาด้วยเหตุผลเฉพาะกิจที่ต้องรับงานโปรเจกต์หนึ่ง แต่เมื่อพิสูจน์จนสำเร็จผล มันสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริง ซึ่งลูกค้าของลูกค้าก็ได้ประโยชน์อีกทีหนึ่ง หนุ่ม ชัชวาล จึงปฏิญาณตนที่จะสร้าง ExtraSunday ให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ และการตลาดเพื่อธุรกิจน้อยใหญ่ทุกรูปแบบ

สิ่งที่ ‘หนุ่ม’ ยิ่งกว่าคือ ทัศนคติ และการมองโลกที่สดใหม่อยู่เสมอราวกับ ‘เด็กหนุ่ม’ ที่คอยมองหาความท้าทายอย่างไม่เคย เหน็ดเหนื่อย

นี่คือตัวอย่างการเล่าเรื่องราวของ ExtraSunday
bottom of page