top of page

All Course

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

1. ​Branding DIY

เป็นคอร์สที่สอนให้คุณเข้าใจเรื่อง ความแตกต่างของ บุคลิกแบรนด์ รวมถึงการค้นหาตัวตน หรือคุณค่า ของสินค้า บริการ และผู้นำขององค์กร

สนใจลงเรียนคอร์ส
2. Coperate Identity DIY

เป็นคอร์สที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องการออกแบบ สามารถเข้าใจและนำเอาแนวคิด วิธีการสร้างแบรนด์ การหาสัญญลักษณ์ การเลือกสี และสร้าง template บน platform ต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้กับแบรนด์และธุรกิจของเรา

อ่านเพิ่มเติม
3. Personality DIY

Personality DIY เป็นคอร์สที่ จะทำให้คุณ “ค้นหาตัวคุณ” ด้วยการตั้งคำถาม การใช้เครื่องมือ และกิจกรรมสนุก ๆ เพื่อนำคุณไปสู่ “ตัวตนที่มีค่า” สู่การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เข้าใจตัวเอง ว่าเราคือใคร และควรจะเดินทางไปสู่เป้าหมายใด

อ่านเพิ่มเติม

Branding DIY

คอร์สการสร้างแบรนด์ด้วยตัวเอง สำหรับเจ้าของธุรกิจ นักการตลาด และบุคคลทั่วไป คอร์สที่สอนให้คุณเข้าใจเรื่อง ความแตกต่างของ บุคลิกแบรนด์ รวมถึงการค้นหาตัวตน หรือคุณค่าของสินค้า บริการ และผู้นำขององค์กร

เมื่อองค์ความรู้ในเรื่องของธุรกิจ การตลาด การออกแบบ และจิตวิทยา ถูกผสมผสานด้วยประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 20 ปี  Course Branding DIY จึงเน้นไปที่กระบวนการให้ผู้เรียนทำความเข้าใจในเรื่องของ "แบรนด์" เพื่อนำไปประยุกต์กับธุรกิจ และการสื่อสารให้เกิดผลลัพธ์

Beginner -Intermediate

Level
icon
Course Duration

ระยะเวลาเรียน : 2 วัน (16 ชม.)
วันที่ : 6 - 7 พฤษภาคม 2023 (ส-อา)

เวลาเริ่มเรียน : 10.00 - 18.00 น.

สมัครคอร์สเรียน
อ่านเพิ่มเติม

เนื้อหา :

1. Brand DNA, Personality

2. Mood&tone Symbol and meaning

3. Communication Branding to Business

4. Marketing Platform Branding+ Marketing, Tiktok building, Canva Design

Course Detail

ความประทับใจของผู้เรียนจากคอร์ส Branding DIY

“คอร์สนี้ทำให้ผมเข้าใจเรื่องแบรนด์มากยิ่งขึ้น และได้มีโอกาสนำไปปรับใช้ในทั้งแอพของตัวเอง และ การนำเสนอตัวตนของตัวเราเอง”

อาจารย์เอ ซินแสบาร์โค้ด

เจ้าของแอปพลิเคชัน ซินแสบาร์โค้ด

"จากที่ตัวเองยังไม่เข้าใจในเรื่อง Moodtone และ Image ของตัวเอง Course Branding DIY ทำให้เราเห็นทั้งตัวเอง และทำให้เราสนใจที่จะศึกษาเรื่องแบรนด์อย่างจริงจังมากขึ้นครับ"

คุณชนะ วนิชพันธุ์

Sales Guru เจ้าของ Class Profiling ที่ชื่อว่า BANK และ Near-Selling ถอดรหัสการขาย

"ทำให้เข้าใจโลกของการสร้างแบรนด์ที่มีมิติของการทำการตลาด และการขายควบคู่กันอย่างมีกลยุทธ์"

คุณสวรรยา ศิลาเพชรจรัส

Customer Development Manager
Johnson & Johnson

Coperate Identity (CI ) DIY

CI DIY คอร์สการสร้างแบรนด์สำหรับพนักงาน และการใช้เครื่องมือแบรนด์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องการออกแบบ สามารถเข้าใจ และนำเอาแนวคิด วิธีการสร้างแบรนด์ การหาสัญลักษณ์ การเลือกสี และสร้าง Template บน Platform ต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้กับแบรนด์ และธุรกิจของเรา

Beginner

Level
Dark mountain
Course Duration

ระยะเวลาเรียน : 2 วัน (16 ชม.)
วันที่ : -

เวลาเริ่มเรียน : 10.00 - 18.00น.

เนื้อหา :

  1. Brand Profiling

  2. Brand Archetype

  3. Moodboard Concept and Exercise

  4. Platform for Design

  5. Exercise and Presentation

Course Detail

ความประทับใจของผู้เรียนจากคอร์ส CI DIY

"ผมเข้าใจ และแยกแยะเรื่องแบรนด์และการตลาดได้มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ ค้นพบตัวตนของตัวเองได้อย่างชัดเจนไม่ลังเล"

คุณจิ้ว นายอนุชา จิตติวรางกูล

กรรมการ ผู้จัดการ บจ.อิมเมท คอนซัลท์

"​เป็นคลาสที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับ การออกแบบได้เลย สามารถทำ Presentation ได้อย่างสวยงาม ทำ Canva เป็นอย่างง่ายดาย"

คุณนุ่น นฤธร พรหมบุตร

Co-Founder& Sales Director ที่ Tara Home

"ได้เครื่องมือ และเข้าใจความหมายแบรนด์เพื่อไปต่อยอดในการทำงานด้าน Communication กับองค์กรได้ดียิ่งขึ้น"

คุณพีรยา คำขันตี

Creative & Producer At Extrasunday Co.,LTD

Personality DIY

ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ และต้องการสร้างภาพลักษณ์รวมถึง การสร้างจุดเด่นให้ผู้คนจดจำ คุณจะเหมาะกับคลาสนี้ ด้วยประสบการณ์จากการสร้าง และพัฒนาศิลปิน มามากกว่า 10 ปี ทำให้การเรียน Personality DIY คลาสนี้ จะทำให้คุณค้นพบตัวตนที่โดดเด่น 

“การสร้างตัวตนที่ดีที่สุด คือการเข้าใจตัวเอง และนำสิ่งที่เป็นคุณค่าของตัวคุณมาใช้ประโยชน์โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร ศิลปินเองก็เป็นแบบนั้น นั่นจึงทำให้ผู้คนจดจำ และรักพวกเขา”

Beginner -Intermediate

Level
Poster,PersonalityDIY
Course Duration

ระยะเวลาเรียน : 2 วัน ( 16ชม.)
วันที่ : 27 - 28 กรกฎาคม 2023 (พฤ-ศ)

เวลาเริ่มเรียน : 9.00 - 17.00 น.

เนื้อหา :

1. Personality Searching / Archetype / Brand Value / Brand Mood & Tone / Color Strategy 
2. Content Creation (Based on Personality)

3. Online Platform Strategy / Content Planning

Course Detail

ความประทับใจของผู้เรียนจากคอร์ส Personality DIY (For CEO)

“ผมเห็นตัวเอง และสามารถรู้บุคลิกของตัวเองจากคลาสนี้ เมื่อจบจากคลาสนี้ ผมไม่เคยลังเลในตัวตนของตัวเองอีกเลย”

คุณ ณัธภัทรษ์ แซ่ล้อ (โค้ชเอส)

Selling Coach

“สามารถทำให้เรารู้จักในเรื่องของ การนำ Mood & Tone มาใช้ร่วมกับการสื่อสารได้อย่างกลมกลืน”

คุณพัสชนันท์ คงวณิชกิจเจริญ (คุณพัช)

เจ้าของ ธุรกิจ Genuis School Thailand

“ทำให้เราเข้าใจความหมายของการสร้างแบรนด์ และนำมาประยุกต์กับเรื่อง Image ทั้งในชีวิตส่วนตัว และอาชีพของเราได้เป็นอย่างดี”

คุณสูญญตา ประเสิรฐกุล (คุณออม)

นักธุรกิจ เตี๋ยวเรือ เรือนไม้ และ Image and Style Coach

ประสบการณ์การสอน

5 ปี

สอนมาแล้วมากกว่า

30 รุ่น

นักเรียนทั้งหมดมากกว่า

3,000 คน

จำนวนนักเรียนมากกว่า

นักเรียนมากมายที่ได้ผ่านคลาสเหล่านี้ทั้ง Online & Offline และกลุ่มต่าง ๆ วันนี้หลายท่านกลายเป็น นักธุรกิจ โค้ช หรือนักขายที่ประสบความสำเร็จในการสร้างตัวตน

Files

File Name

Description

Size

Download

AI Art workshop

เวิร์คช๊อปสอนการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI พร้อมเทคนิคประยุกต์ใช้จริงพร้อมให้คุณก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว

365 MB

Learning DIY

​​นักเรียนมากกว่า 30 รุ่น กว่า 5 ปีที่ ExtraSunday ได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง
bottom of page