top of page

บทความทั้งหมด

บทความเกี่ยวการตลาดและเทคนิคต่างๆในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ

Snob Effect - ปรากฎการณ์ที่เวลาเราเห็นคนหมู่มากแห่ทำอะไรตามๆ

Snob Effect - ปรากฎการณ์ที่เวลาเราเห็นคนหมู่มากแห่ทำอะไรตามๆ

Snob Effect - ปรากฎการณ์ที่เวลาเราเห็นคนหมู่มากแห่ทำอะไรตามๆ กัน เช่น ไปกินร้านดังตามๆ กัน ไปคาเฟ่เปิดใหม่ที่เดียวกัน หรือไปเที่ยวที่เหมือนๆ กัน เช่น ไปโตเกียวญี่ปุ่นเหมือนคนอื่น

bottom of page