top of page
คุณจะเสียเวลาทำ Vision & Mission ไปเพื่ออะไร 
แล้วมันดีจริงๆ หรือเปล่านะ?

หลายคนคงเคยได้ยิน หรือคุ้นหูกับคำว่า "Vision" และ "Mission"
แต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าสองคำนี้คืออะไรกันนะ

วันนี้ Extrasunday จะพามาทำความรู้จักให้ชัดกันอีกครั้งนะครับ

"Vision" และ "Mission" เป็นสองคำที่ใช้ในทางธุรกิจและองค์กร
มีเพื่อกำหนดทิศทาง และเป้าหมายของแบรนด์หรือธุรกิจนั้น ๆ ให้ดำเนินไปในระยะยาว
และนี่คือความหมายของทั้งสองคำครับ

Vision ก็คือ วิสัยทัศน์ เป็นภาพที่องค์กรหรือธุรกิจต้องการที่จะเห็นในอนาคต
มันเป็นวิธีที่แนะนำให้คนทุกคนในองค์กร เข้าใจว่าองค์กรนั้นมีจุดหมายในการทำงานอย่างไร
และหนทางที่องค์กรต้องการที่จะเดิน

ขอยกตัวอย่างนะครับ เช่น
"เราเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ที่ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน"

Mission หรือ พันธกิจเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ หรือจุดประสงค์หลักของแบรนด์หรือธุรกิจ
ในทางปฏิบัติมันกำหนดว่าองค์กรนั้นทำอะไร และทำไปทำไม

ตัวอย่างอีกสักข้อ
"ให้บริการเทคโนโลยีที่นำไปสู่การดูแลสุขภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับลูกค้าของเรา"

การสร้าง Vision และ Mission ช่วยให้องค์กรมีทิศทาง และเป้าหมายที่ชัดเจน
รวมทั้งช่วยให้คนทุกคนในองค์กรเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของงานที่พวกเขาทำ

ดังนั้น การกำหนด Vision และ Mission สำหรับองค์กรมีประโยชน์มากมาย และไม่ใช่เรื่องที่เสียเวลาแต่อย่างใด
และต่อไปนี้คือเหตุผลที่แบรนด์ควรทำ Vision และ Mission

1. ช่วยสร้างทิศทาง และกำหนดเป้าหมาย
- Vision: ช่วยให้องค์กรมีแนวทางและมุมมองในอนาคตที่ต้องการ. มันช่วยให้คนทุกคนในองค์กรเข้าใจทิศทางที่กำลังไป
- Mission: กำหนดให้คนทุกคนเข้าใจหน้าที่หลักและจุดประสงค์ในการทำงานขององค์กร

2. ช่วยในการตัดสินใจ
- Vision: เป็นแนวทางที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, และกิจกรรมทั้งหมดขององค์กร
- Mission: ทำให้ทุกคนเข้าใจหน้าที่ และวัตถุประสงค์หลักที่องค์กรต้องการทำ

3. สร้างความภูมิใจให้คนในทีม
- Vision: จะช่วยให้ทีมงานมีวิสัยทัศน์ที่แรงกล้า และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานในองค์กร
- Mission: จะช่วยสร้างความสำเร็จในการทำงาน และสร้างความภูมิใจในการทำงาน

4. สร้างทีมงานที่มีความสามัคคี และเป็นหนึ่งเดียวกัน
- Vision และ Mission สามารถทำให้ทีมทำงานเดินไปในทิศทางเดียวกัน และทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกว่าพวกเขามีบทบาทที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร

5. เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ
- Vision และ Mission เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดว่าองค์กรกำลังเดินไปในทิศทางที่ต้องการหรือไม่
และวัดความสำเร็จในการทำหน้าที่หลัก

การกำหนด Vision และ Mission ไม่ได้เป็นการเสียเวลา
แต่เป็นกระบวนการที่สำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจหรือองค์กรของคุณประสบความสำเร็จ

หรือหากต้องการตัวช่วยในการกำหนด Vision และ Missionให้แบรนด์ของคุณประสบความสำเร็จ
สามารถติดต่อ หรือสอบถามพูดคุย
เพื่อรับบริการจากทีมงาน Extrasunday เบื้องต้นได้ที่
📞 โทร: 086-710-5020
💌 อีเมล: cs@extrasunday.co.th

#ExtraSunday #แบรนด์ #สร้างแบรนด์ #Branding #BrandingAgency #การตลาดออนไลน์ #ตั้งชื่อแบรนด์ #Marketing #MarketingAgency #AdvertisingAgency #OnlineMarketing #DigitalMarketing #การตลาด #การตลาดดิจิทัล #เอเจนซี่ #เอเจนซี่โฆษณา #ที่ปรึกษาการตลาด

คุณจะเสียเวลาทำ Vision & Mission ไปเพื่ออะไร
แล้วมันดีจริงๆ หรือเปล่านะ?

bottom of page