top of page
สร้างแบรนด์ของคุณให้โดดเด่นเป็นที่จดจำด้วย Corporate Identity (CI)

"Corporate Identity" (CI) หรือ "อัตลักษณ์องค์กร"
เป็นคำที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงรูปลักษณ์ เอกลักษณ์ของแบรนด์
ซึ่งรวมถึงส่วนสำคัญทั้งด้านกราฟิกดีไซน์ (graphic design) และองค์ประกอบอื่น ๆ
ที่มีอิทธิพลต่อการรู้จักและรับรู้ที่มีต่อสังคมหรือลูกค้าของแบรนด์นั้น ๆ

องค์ประกอบหลักของ Corporate Identity ประกอบด้วย
1. โลโก้ (Logo) : ภาพประจำตัวที่แสดงสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของแบรนด์
2. สี (Color) : สีที่ใช้ในโลโกและวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เพื่อสร้างความ เข้าใจและรู้จักได้ง่ายขึ้น
3. ตัวอักษร (Typography) : รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในการสร้างชื่อหรือข้อความสำคัญของแบรนด์
4. กราฟิกส์ (Graphics) : รูปภาพและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ใช้เสริมสร้างรูปลักษณ์ของแบรนด์
5. แบรนด์เนม (Brand Name) : ชื่อทางธุรกิจหรือแบรนด์ที่ใช้ระบุตนของแบรนด์
6. สโลแกน (Slogan) : ประโยคสั้น ๆ ที่สรุปค่านิยมหรือเสนอค่าขายของแบรนด์

การพัฒนา Corporate Identity ให้มีความสอดคล้อง และทันสมัย
สามารถช่วยให้ลูกค้าหรือผู้บริโภครู้จัก และมีความสนใจต่อแบรนด์มากขึ้น
นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด

แล้วถ้าจะเริ่มทำ Corporate Identity ต้องทำอย่างไรบ้าง?

การเริ่มต้นทำ Corporate Identity นั้นเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยสร้างรูปลักษณ์
และตัวตนให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นในตลาด และต่อไปนี้
คือขั้นตอนที่สามารถช่วยคุณเริ่มต้นได้

1. วิเคราะห์ตัวตนและค่านิยม
ทำการวิเคราะห์ตัวตนแบรนด์ของคุณ และกำหนดค่านิยมหรือหลักปรัชญาที่แบรนด์ต้องการส่งเสริม
ระบุเป้าหมายทางธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการเข้าถึง

2. วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง
ทำการวิเคราะห์ตลาดเพื่อเข้าใจความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า
ศึกษาตัวอย่าง Corporate Identity ของคู่แข่งเพื่อให้ได้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มและวิธีการทำ

3. สร้างโลโก้ (Logo)
ออกแบบโลโก้ที่สื่อถึงตัวตนและค่านิยมของแบรนด์
เลือกใช้สีและตัวอักษรที่เหมาะสมและสื่อความหมายต่อตัวตนของแบรนด์

4. กำหนดสี และตัวอักษร (Color and Typography)
เลือกสีที่สอดคล้องกับค่านิยมที่สร้างความรู้สึกที่ถูกต้อง
กำหนดรูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสมกับการสื่อความหมาย และสไตล์ที่ต้องการ

5. สร้างแบรนด์ที่สมบูรณ์
สร้างองค์ประกอบแบรนด์ เพื่อให้ลูกค้ารู้จักและเข้าใจตัวตนของแบรนด์
พัฒนาตัวอักษรและภาพลักษณ์เสริมเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกที่ถูกต้อง

6. สร้างสื่อการตลาด
ใช้ Corporate Identity เพื่อสร้างสื่อการตลาดที่มีความเป็นเอกลักษณ์
สร้างวัสดุทางการตลาด เช่น โบรชัวร์, การโฆษณา, และสื่อออนไลน์ที่มีรูปแบบที่สอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์

7. การบริหารจัดการแบรนด์ (Brand Management)
สร้างแผนการบริหารจัดการแบรนด์ เพื่อรักษาความสมดุลและความทันสมัยของ Corporate Identity
ปรับปรุงและปรับแต่ง Corporate Identity ตามที่ตลาด และแบรนด์เปลี่ยนแปลง
การทำ Corporate Identity ควรทำไปพร้อมกับการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและเชื่อมโยงกับลูกค้า โดยทำให้แตกต่างและทันสมัยอยู่เสมอ

“Corporate Identity ที่ดีจะเป็นเสมือน Brand book หรือ Guideline
ที่จะทำให้ บริษัท หรือสินค้ามี แนวทางของการสร้างความรู้สึก ความเข้าใจ ไปในทิศทางเดียวกันได้ อย่างไม่หลงทาง"

รู้แบบนี้แล้วต้องรีบหาเวลาจัดการกับ Corporate Identity ของคุณแล้วนะ!

หรือหากต้องการตัวช่วย ที่จะทำให้ Corporate Identity ของคุณโดดเด่นและทรงพลัง
สามารถติดต่อ หรือสอบถามพูดคุย
เพื่อรับบริการจากทีมงาน Extrasunday เบื้องต้นได้ที่
อีเมล: cs@extrasunday.co.th โทร: 086-710-5020

#ExtraSunday #แบรนด์ #สร้างแบรนด์ #Branding #BrandingAgency #การตลาดออนไลน์ #ตั้งชื่อแบรนด์ #Marketing #MarketingAgency #AdvertisingAgency #OnlineMarketing #DigitalMarketing #การตลาด #การตลาดดิจิทัล #เอเจนซี่ #เอเจนซี่โฆษณา #ที่ปรึกษาการตลาด

สร้างแบรนด์ของคุณให้โดดเด่นเป็นที่จดจำด้วย Corporate Identity (CI)

bottom of page