top of page
แบรนด์ธุรกิจ กับ แบรนด์บุคคล คุณควรเลือกอันไหน?

การเลือกแบรนด์ธุรกิจ หรือแบรนด์บุคคลขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณเอง
และนี่! คือข้อมูลเพื่อช่วยคุณตัดสินใจนะครับ

1. แบรนด์ธุรกิจเน้นที่ การเป็นตัวแทนของบริษัทหรือองค์กรของคุณ
- นิยามแบรนด์ธุรกิจแสดงค่านิยม ความคิด และความคิดเห็นของทีมหรือองค์กร ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลใด ๆ
- เอกลักษณ์ การตราและสีของแบรนด์ธุรกิจ แม้ว่าจะไม่มีใบหน้า ความเชื่อมโยงกับบุคคลกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น
- ความเชื่อถือคนมักเชื่อใจแบรนด์ส่วนตัวมากกว่าเนื่องจากความเป็นบุคคลและความแท้จริง
- ความสม่ำเสมอแบรนด์ธุรกิจต้องคงความสม่ำเสมอในทุกช่องทางเพื่อสร้างความเชื่อถือและการรู้จักเลือกอย่างไร?

ข้อดี คือ คุณสามารถสร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระ
มอบหมายงานสร้างแบรนด์และรักษาความสม่ำเสมอได้ง่ายกว่า
สร้างภาพลักษณ์ของความมั่นคงและยั่งยืน แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร

ตัวอย่าง: Apple, Nike, Google

แบรนด์บุคคลเน้นที่ การเป็นตัวแทนของคุณในฐานะบุคคลและความเชี่ยวชาญของคุณ

ข้อดี คือ สร้างความไว้วางใจและเชื่อมโยงกับผู้ติดตาม
วางตัวเองเป็นผู้นำความคิดในด้านของคุณ
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกยิ่งขึ้นหากคุณเปลี่ยนสายงานหรือธุรกิจ

ตัวอย่าง: Gary Vaynerchuk, Marie Forleo, Elon Musk
(แม้ว่าเขาจะมีแบรนด์ธุรกิจที่แข็งแกร่งกับ Tesla และ SpaceX)

ปัจจัยอื่นๆ ที่ควรพิจารณา
- อุตสาหกรรม ในบางอุตสาหกรรม แบรนด์บุคคลที่แข็งแกร่งมีความสำคัญมากกว่า
(เช่น ธุรกิจที่ปรึกษา การให้คำแนะนำ)

- ช่วงของอาชีพในช่วงแรก การสร้างแบรนด์บุคคลอาจเป็นประโยชน์
เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต แบรนด์ธุรกิจที่แข็งแกร่งย่อมสำคัญมากขึ้น

- เป้าหมายของคุณ คุณต้องการสร้างบริษัทขนาดใหญ่ที่สามารถขยายกิจการได้หรือธุรกิจเฉพาะทางที่เน้นความเชี่ยวชาญของคุณ

ในหลายกรณี คุณสามารถ (และควร) พัฒนาแบรนด์ธุรกิจและแบรนด์บุคคลควบคู่กันไป
การทำแบรนด์ทั้งสองอย่าง สามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณได้

ตัวอย่างเช่น แบรนด์บุคคลของคุณสามารถขยายแบรนด์ธุรกิจของคุณได้

ตัวอย่างของ Elon Musk หรือ Jack ma เป็นตัวอย่างของแบรนด์บุคคล
ที่ทำทั้งแบรนด์สองประเภทไปควบคู่และได้ประสิทธิภาพ

2. Personal Brand ที่คุณอาจจะแยกแยะหัวข้อว่า คุณได้มีสิ่งเหล่านี้แล้วหรือยัง
- นิยามก็คือ แบรนด์ส่วนตัวเน้นไปที่บุคคลและแสดงความสามารถส่วนบุคคล เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และมีบุคลิกภาพที่เด่นชัด
- การมองเห็น มันเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณต่อคนอื่น ๆ ซึ่งหมายถึง คุณคือใคร และ คุณแทนตัวคุณเองอย่างไร
- การประเมินความคิดเห็น ความรู้สึก และคำแนะนำของคุณถูกประเมินอย่างละเอียด
- ความยืดหยุ่น แบรนด์ส่วนตัวไม่จำกัดว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร คุณสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแบรนด์ตามความสนใจและความชื่นชอบของคุณ
- ความเชื่อมโยงแบรนด์ส่วนตัวมีความเชื่อมโยงกับผู้ชมมากขึ้นเนื่องจากความแท้จริงและความเกี่ยวข้อง

อ่านคอนเทนท์อื่นๆที่น่าสนใจ ต่อได้ที่เวปไซต์เรา >>> https://www.extrasunday.co.th/blog
Extra Sunday ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์และการตลาด

📞 โทร: 086-710-5020
💌 อีเมล: cs@extrasunday.co.th

#ปรึกษาด้านแบรนด์ #สร้างแบรนด์ #ธุรกิจร้านอาหาร #สร้างยอดขาย #rebranding #ที่ปรึกษา #consulting #extrasunday #Exday

แบรนด์ธุรกิจ กับ แบรนด์บุคคล คุณควรเลือกอันไหน?

bottom of page