top of page
8 เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับแบรนด์

1. นิยาม การสร้างแบรนด์คือกระบวนการสร้างชื่อ การออกแบบ สัญลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะอื่นๆ
เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีความโดดเด่นและแตกต่างจากสินค้าในตลาด

2. อัตลักษณ์ และภาพลักษณ์
งานนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ที่แตกต่างสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริษัท
ซึ่งมักจะประกอบด้วยโลโก้ สีสัน และสโลแกน

3. ความสอดคล้อง การให้ความสำคัญกับความสอดคล้องในการสร้างแบรนด์
ในทุกๆ แพลตฟอร์ม และสื่อเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์และความไว้วางใจ
extrasunday ให้ความสำคัญ เรื่องนี้อย่างมาก

4. การเชื่อมต่อทางอารมณ์ การสร้างแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถสร้างความเชื่อมต่อทางอารมณ์กับกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลต่อการรับรู้และ Brand Loyalty

5. การวางตำแหน่งแบรนด์ หมายถึงการที่แบรนด์ได้รับการรับรู้ในทางที่แตกต่างจากคู่แข่งและในบริบทของตลาด

6. คุณค่า การสร้างคุณค่าที่ชัดเจน อธิบายว่าทำไมผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ถึงมีความพิเศษ ที่ลูกค้าประทับใจ เป็นส่วนสำคัญของการสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ

7. การเข้าใจลูกค้า การรู้และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างแบรนด์ที่สามารถสร้างความตอบรับได้ดี

8. ทุกอย่างสามารถเป็นแบรนด์ได้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการบริษัท หรือว่าจะเป็นสิ่งนามธรรม เช่นศาสนาพุทธ ไม้กางเขน หรือแม้แต่สถานีรถไฟ แบรนด์สามารถเป็นได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความโดดเด่นน่าจดจำและที่สำคัญสร้างคุณค่าในใจ

Extra Sunday ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์และการตลาด
📞โทร: 086-710-5020
💌อีเมล: cs@extrasunday.co.th

#ExtraSunday #แบรนด์ #สร้างแบรนด์ #Branding #BrandingAgency #การตลาดออนไลน์ #ตั้งชื่อแบรนด์ #Marketing #MarketingAgency #AdvertisingAgency #OnlineMarketing #DigitalMarketing #การตลาด #การตลาดดิจิทัล #เอเจนซี่ #เอเจนซี่โฆษณา #ที่ปรึกษาการตลาด

8 เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับแบรนด์

bottom of page